A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Priėmimo tvarka

i4l1bd348355Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Santaros gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Prašymų priėmimas mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje nuo 2019-2020 m. m.

Priėmimo komisija

 

Mokinių priėmimas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pradėti ar tęsti mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas teritoriniu principu pagal Savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms nustatytą aptarnavimo teritoriją. Interaktyvus Vilniaus miesto mokyklų žemėlapis>>

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ (14 KLASĖS)

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę, pateikia mokyklai:

– nustatytos formos prašymą;

– vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

– dvi vaiko dokumentines nuotraukas;

– priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;

– brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;

pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus>>

Progimnazijoje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. 

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ (58 KLASĖS)

Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

– tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytos formos prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

– tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytos formos prašymą ir pradinio išsilavinimo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą, dvi vaiko dokumentines nuotraukas, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

 – pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus>>.

Progimnazijoje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. 

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ (910 (III GIMNAZIJOS) KLASĖS)

Mokytis į devintąsias (I gimnazijos) klases pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

– nustatytos formos prašymą, jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje;

– kitų mokyklų mokiniai  nustatytos formos prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą, vaiko gimimo liudijimą, dvi vaiko dokumentines nuotraukas ir pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus>>.

Gimnazijoje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. 

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

(1112 (IIIIV GIMNAZIJOS) KLASĖS)

Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi vidurinio ugdymo programą įgyvendinančioje mokykloje (mokytis dvyliktoje klasėje), priimant mokytis mokyklai pateikia:

–   nustatytos formos prašymą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (ar pažymėjimą) ir individualų ugdymo planą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

–   nustatytos formos prašymą, individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;

– pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus>>

Gimnazijoje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.