A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Privalomi kūriniai (lietuvių kalba)

LITERATŪROS PRIVALOMI PROGRAMINIAI AUTORIAI

 Privalomų skaityti knygų sąrašas 1-2 kl.
Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).

Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
P.Mašiotas. „Kai aš mažas buvau“ arba „Pajūriais pamariais“.
V.Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.
K.Kasparavičius „Trumpos istorijos” ar kitas pasirinktas kūrinys.
Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
R.Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
J.Degutytė „Pelėdžiuko sapnas”.
D.Bisetas „Aukštyn kojom”.
O.Proisleris „Vaiduokliukas” ar kitas pasirinktas kūrinys.
Dž. Rodaris  „Pasakos telefonu” arba  „Džipas televizoriuje”.

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 1-2 kl.
B.Buivydaitė „Auksinis batelis“.

S.Geda „Pelytė Sidabrytė“.
D.L.Harrison „Milžinų istorijos“.
E.Horn „Atsiprašau…Ar jūs ragana?“
E.Janikovsky „Aš jau einu į mokyklą“.
Janosch „Panama labai graži“.
N.Kepenienė „Kopūstų riteris ir kiti“. /“Madingiausias krokodilas“.
A.Lindgren „Emilis iš Lionebergos.“/ „Lota iš pramuštgalvių gatvės“.
Just.Marcinkevičius“ Greitoji pagalba“. / „Grybų karas“.
E.Mieželaitis „Zuikis Puikis“.
Vyt. Petkevičius „Kodėlčius“.
S.Poškus „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“.
O.Preussler „Vaiduokliukas“.
F.Salten „Bembis. Bembio vaikai“.
M.Vainilaitis „Bruknelė“. / „Ežio namas“.
Vytė Nemunėlis „Meškiukas Rudnosiukas“.
S.Zobarskas“ Riestaūsio sūnus“.

Privalomų skaityti knygų sąrašas 3-4 kl.
Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos  „Gulbė karaliaus pati”).

Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos „Sužeistas vėjas“-yra internete pdf formatu).
A.Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
J.Degutytė „Nepalik manęs”. Pasirinkti eilėraščiai.
V.Žilinskaitė“Kelionė į Tandadriką” ar kitas pasirinktas kūrinys.
K.Saja „Ei, slėpkitės!”
B.Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
M.Vainilaitis „Bruknelė”.
L.Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
S.Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
M.Martinaitis „Pelenų antelė”.
K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas”.
A.Lindgren „Emilis iš Lionebergos”, „Pepė Ilgakojinė” ar kitas pasirinktas kūrinys.
Ch. Nöstlinger  „Nykštukas galvoje”  arba“Ateina šuo!”

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 3 kl.
G.Adomaitytė „Vėjų miesto pasakos“.

Ch.K.Andersen „Coliukė“.
J.Avyžius „Aštuonetas iš Trepsės namų“.
L.F.Baum“ Nuostabusis Ozo šalies burtininkas“.
K.Binkis“ Kiškių sukilimas“.
W.Bonsels“ Bitė Maja ir jos nuotykiai“.
K.Čiukovskij „Daktaras Aiskauda“.
Gerai bet nelabai (Lietuvių liaudies pasakos).
J.Gruelle“ Skudurinės Onutės pasakėlės“.
L.Gutauskas „Paskutinė Čepkelių ragana“.
K.Kasparavičius „Kvailos istorijos“.
E.Kästner „Emilis ir sekliai“.
K.Kubilinskas „Buvo buvo kaip nebuvo“.
V.V.Landsbergis „Pelytė Zita“.
A.Lindgren. „Nykštukas Nilsas Karlsonas“.
V.Miliūnas „Evalduko metai“.
N.Nosov  „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“.
O.Preussler „Raganiukė“.
Vyt.Račickas „Berniukai šoka breiką“. / „Patricija, Antanas, jo tėtis ir mama“.
G.Rodari „Pasakos telefonu“.
Vyt.Tamulaitis“ Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“. /  „Vytuko užrašai“.
E.Uspenskij „Krokodilas Gena ir jo draugai“.
R.Welsh“ Vampyriukas neturi likti vienas“.
A.Zurba „Raganaitė Džilda“.

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas  4 kl.
 
L.Besson „Artūras ir minimumai“.

M.Bondl „Meškiukas, vardu Pedingtonas“.
R.Dahl  „Matilda“.
 J.Degutytė „Baltas gulbių sostas“.
H.M.Denneborg „Katinas Kasperas“.
K.DiCamillo  „Jei ne Vinis Diksis“.
M.M.Dodž „Sidabrinės pačiūžos“.
L.Dovydėnas „Gyveno kartą karalius“.
D.Edwards „Mano išdykėlė sesytė“.
K.Grahame „Vėjas Gluosniuose“.
M.Gripė „Elvis Karlsonas“.
K.Gudonytė „Gėlių dvaras“.
P.Hartling „Benas myli Aną“.
J.Ivanauskaitė „Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“.
J.Jankus „Auksinis vabaliukas“.
V.V.Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“.
A.Lindgren „Didysis seklys Bliumkvistas“, „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Padaužų kaimo vaikai“.
O.Preussler „Plėšikas Hocenplocas“.
Vyt.Račickas „Šlepetė“.
G.Rodari  „Čipolino nuotykiai“, „Žydrosios strėlės kelionė“.
Lietuvių liaudies pasaka „Sigutė“.
Vyt.Tamulaitis  „Svirplio muzikanto kelionės“, „Vieną kartą“.
A.K.Vestli „Tėtis, mama, aštuoni vaikai ir sunkvežimis“.
E.B.White  „Šarlotės voratinklis“.

Per pamokas nagrinėjami kūriniai 5 kl.
J.Biliūnas „Kliudžiau“.

J.Kaupas „Stirniukas“.
Pasirinkti lietuvių poetų eilėraščiai (J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, S. Gedos ar kitų).
Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ir levas“.
Ezopas (pasirinktos pasakėčios).
Lietuvių liaudies  pasakos: „Gudri merga“,  „Kaip žmogus savo dalią atrado“, „Gulbė karaliaus pati“,
„Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ (pasirinktos 2).
 A.Lindgren pasirinktas kūrinys ( „Mijo, mano Mijo“,  „Mes varnų saloje“ , „Ronja plėšiko duktė“ ar kitas).
S.Nėris „Eglė žalčių karalienė“.
A.Liobytė „Devyniabrolė“.                    
H.K.Anderseno pasirinkta pasaka.
M.Tvenas „Tomo Sojerio  nuotykiai“.
Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“ (apsakymai).

Rekomenduojami kūriniai 5 kl.
M.Valančius „Palangos Juzė“, „Mikė melagėlis“.

J.Degutytė „Šaltinėlis“.
Šatrijos Ragana „Vyšnios“.
G.Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
 P.Cvirka „Vaikų karas“.
 J.Erlickas „Bilietas iš dangaus“(eilėraščiai).
 K.Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
V.V.Landsbergis „Obuolių pasakos“.
B.Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“.
V.Palčinskaitė „Andrius“.
C.S.Levisas (C.S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“ .
L.Kerol ( L.Ceroll) „Alisa stebuklų šalyje“.

Per pamokas nagrinėjami kūriniai 6 kl.
G.Morkūnas „Blusyno pasakojimai“ , „Grįžimo istorijos“.

Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“.
A.Lindgren „Broliai liūtaširdžiai“, „Ronja, plėšiko duktė“.
V.Krėvė „Galvažudys“.
Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“.
V.Žilinskaitė „Nebijokė“ („Riedučių skrydis“, „Antras gurkšnis“).
S.Geda „Baltoji varnelė“, „Baltojo Nieko dainelės“.
H.K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas“.
Lietuvių sakmės: „Kaip atsirado žemė“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“, mitinės sakmės, pasakos apie 
Perkūną ir Velnią, Laimą, Giltinę, laumes, raganas
Graikų mitai: „Pasaulio ir dievų atsiradimas“, „Olimpas“, „Penki amžiai“, „Faetonas“, „Dedalas ir Ikaras“.
Biblija: ištraukos iš Senojo Testamento (Pradžios knyga: „Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą“, „Antrasis pasakojimas apie Kūrimą“, „Pasakojimas apie tvaną“).
M.Mažvydas „Katekizmas“ (lietuviškos eiliuotos prakalbos ištrauka, elementoriaus fragmentas).
M.Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ iš „Postilės“ (ištrauka).
K.Donelaitis „Metai“(ištrauka iš „Pavasario linksmybių“, 1–36 eilutės).
P.Mašiotas „Pašešupių knygnešiai“ Apsakymai (iš kn. „Kai knygas draudė“) ir kiti pasakojimai apie knygnešius
M.Valančius „Mikė melagėlis“.
Ezopas „Piemens juokai“.
Maironis „Milžinų kapai“, „Trakų pilis“, „Lietuva brangi“, „Oi neverk, matušėle“, „Kur bėga Šešupė“ (privaloma ne 
mažiau kaip 3).
V.Kudirka „Tautiška giesmė“, „Ne tas yra didis“.
A.Baranauskas „Anykščių šilelis“ (eil. 123–168).
M.K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“ (M. K. Čiurlionio laiškas broliui Povilui, 1902 m.).
P.Vaičaitis „Yra šalis“,
K.Binkis „Utos“, „Debesų jaučiukai“.
J.Tysliava „Lietuvi“, „Auksu lyta“, „Pieniška daina“, „Mano žirgas“, „Vėjas“ (privalomi 2).
J.Aistis „Peizažas“.
H.Radauskas „Žiemos pasaka“, „Lietus“, „Pasaka“, „Ąžuolas“, „Gėlė ir vėjas“ (privalomi 2).
Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.

 

Rekomenduojami kūriniai 6 kl.
G.Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
V.V.Landsbergis „Obuolių pasakos“, „Rudnosiuko istorijos“, „Arklio Dominyko meilė“.

L.M.Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
J.Spyri  „Heida“.
K.Paterson „Tiltas į Terabitiją“ , „Smarkuolė Gilė Hopkins“.
F.Bernet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas”.
C.S.Levisas (C.S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
L.Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
K.Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
 N.Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
H.Porter „Poliana“.
D.Amiči ( E.De Amici) „Širdis“.
K.Paterson „Kaip ir žvaigždės“.

Per pamokas nagrinėjami kūriniai 7 kl.
V.Mačernis „Rudens sonetai“, 7 ir 13, „Aš pažinau karalių tavyje“.

V.Mačernio laiškai.
K.Binkis „Atžalynas“.
A. de Sent Egziuperi „Mažasis princas“.
M.Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“.
B.Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“.
J.Mekas „Laiškai iš Niekur“.
M.Martinaitis „Padainuok man“.
M.P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“.
J.Slovackis „Lietuvių legiono daina“.
B.Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“.
B.Krivickas „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“.
K.Genys „Pabudome ir kelkimės“.
H.Nagys „Vilniaus baladė“.

Rekomenduojami kūriniai 7 kl.
S.Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.

A.Liobytė „Sunki mama“.
L.Lauri „Siuntėjas“.
L.Pociūnienė „Pasirinkimo laisvė“.
M.K. Oginskis „Priesaika sūnui“.
H.Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.
R.Bredberis „Pienių vynas“.
O.Lutsas „Pavasaris“.
R.Bach „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.
A.Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig šiaurės elnio“.
P.Andriušis „Kelionių užrašai“.
K.Boruta „Šiaurės kelionės“.
J.Žilinskas „Mano Vilnius mano“.
V.Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.
V.Železnikovas „Baidyklė“.
V.Mačernis „Vizijos“ ( Penktoji ).
J.Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.
D.Defo „Robinzonas Kruzas“.
Ž.Vernas „Penkiolikos metų kapitonas“.
Ž.Vernas „Kapitono Granto vaikai“.
Ž.Vernas „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
R.Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
M.Martinaitis . Ciklas „Sausio vidurnaktis“.
J.Kraševskis „Kunigas“.
V.Skotas „Aivenhas“.
A.Diuma „Trys muškietininkai“.
M.Lukšienė „Dienoraštis“.
J.Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.
G.Adomaitytė „Laumžirgių namai“.
V.Žilinskaitė „Kintas“.
K.Saja „Septyni miegantys broliai“.
S.Lagerliof „Portugalijos karalius“.
K.Nostlinger „Pirmadienį viskas kitaip“.
M.Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.
A.Nyka – Niliūnas „Motinos daina“.
„Misija: Sibiras“  (dienoraščiai).
J.Gorderis „Kortų paslaptis“.

Per pamoką  nagrinėjami kūriniai   8 kl.
 
Maironis „Jūratė ir Kastytis“.

S.Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir pasirinkto dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika (5 eilėraščiai).
V.Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“.
K.Boruta „Baltaragio malūnas“.
Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą).
S.Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos apie kalbą, apie sueimą, apie narsumą).
A.Mickevičius „Gražina“.
Maironis „Trakų pilis“.
V.Krėvė „Milžinkapis“.
D.Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (ištraukos).
J.Ulinauskaitė „Likimo išbandymai“ (ištrauka „Lemtingi gyvenimo posūkiai“).
A.Frank „Dienoraštis“ (ištraukos).
S.Šaltenis „Riešutų duona“ ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys.
Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.

Rekomenduojami kūriniai 8 kl.
J.Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.

O.Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
M.Morpurgo „Karo žirgas“.
 Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
A.D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“.
A.Mickevičius „Konradas Valenrodas“.
J.I. Kraševskis „Kunigas“.
P.Tarasenka „Pabėgimas“.
G.Viliūnė „Karūna be karaliaus“.
V.Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.
A.Diuma „Trys muškietininkai“.
E.Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.
A.Škėma „Saulėtos dienos“.
V.Juknaitė „Tariamas iš tamsos“.
G.Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
R.Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
T.Meras „Geltonas lopas“.
A.Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.
S.Zobarskas „Gerasis aitvaras“.
R.Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.
G.Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
B.Radzevičius „Žmogus sniege“.
D.Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai“.
V.Žilinskaitė „Miškas rudenį“.
J.Erlicko pasirinkti kūriniai.
R.Černiauskas „Miestelio istorijos“.
A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.
T.Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.
R.Gary „Aušros pažadas“.
Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“.

Per pamokas nagrinėjami kūriniai 9 kl. 
V.Juknaitė „Išsiduosi. Balsu”.

M. Remarkas „Trys draugai”.
S.Geda „Giesmė apie pasaulio medį”.
Vydūnas „Tėvynė ir žmogus”.
R.Gavelis „Jauno žmogaus memuarai” (12 laiškas).
I.Šeinius „Kuprelis”.
O.Vaildas „Doriano Grėjaus portretas”.
Pokalbis su Marija Gimbutiene „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų”.
Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes).
Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną.
„Eglė žalčių karalienė”.
M.Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios”.
K.Donelaitis „Metai” (ištraukos).
Žemaitė „Marti”.
I.Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas”.
L.Baliukevičius – Dzūkas „Dienoraštis” (ištrauka).
R.Granauskas „Kai šlama ąžuolai”.
A.Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai”

Rekomenduojami kūriniai 9 kl.
R.Granauskas „Laimingiausioji vasara”.

T.Meras „Ties gatvės žibintu”.
K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai”.
S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai”.
Dž . Londonas „Martinas Idenas”.
M.Ivaškevičius „Stilius plius”.
„Sužeistas vėjas”, „Kaip atsirado žemė” (sud. N. Vėlius).
„Gyvasis vanduo”.
„Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos”.
M.Martinaičio pjesė pasaka „Žemės duktė”.
K.Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais”.
V.Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių”.
R.Granauskas „Gyvenimas po klevu”.
B.Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę”.
G.Petkevičaitė – Bitė „Karo meto dienoraštis” (ištraukos).
I.Simonaitytė „Vilius Karalius”.
O. de Balzakas „Tėvas Gorijo”.

Per pamokas nagrinėjami kūriniai 10 kl.
Lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“.
Liaudies daina (3 pasirinktos dainos).

Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Ikaras ir Dedalas).
Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis. 
Homeras Iliada (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), Odisėja (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433).
Periklio kalba laidojant atėniečius iš Tukidido Peloponeso karo (ištraukos)
Sofoklis „Antigonė“.
Horacijus „Jaunimui“.
Kalbos, telkiančios bendruomenę (N. Sadūnaitė Kalbos teisme (ištraukos), 1975, S. Geda. Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke 1988.07.09, Just. Marcinkevičius Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius, V. Landsbergis Kalba Jungtinėse Tautose, 1991.09.17).

Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13).
Didžiųjų kunigaikščių laiškai (ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“).
Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.
Dantė „Dieviškoji komedija“ (ištraukos).

T.Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą „(ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).
I.Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
J.Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
W.Goldingas „Musių valdovas“.
Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.
K.Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

K.Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“ arba kita pasirinkta pjesė.

Rekomenduojami kūriniai 10 kl.
I. Meras „Mane paėmė“.

I.Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
M. Remarkas „Trys draugai“.
J.Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.
S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
 Dž. Londonas „Martinas Idenas“.             
M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
 J.Grušas „Herkus Mantas”.                       
T.Meloris „Pasakojimas apie karaliųArtūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar  herojinis epas.                            
J.Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

11 – 12 kl. privalomi lietuvių  autoriai
M.Mažvydas „Katekizmas“ (lietuviška eiliuota prakalba).

M.Daukša „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
J.Radvanas „Radviliada“ (I d. -31-96 eil., III d. – 85 -169 eil.).
M.K.Sarbievijus „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai).
K.Donelaitis „Metai“.
A.Mickevičius. Eilėraščiai („Romantika“, „Odė jaunystei“, „Akermano stepės“).
A.Baranauskas „Anykščių šilelis“.
V.Kudirka „Laisvos valandos“ (pasirinkti eilėraščiai).
Maironis „Pavasario balsai „(pasirinkti eilėraščiai).
J.Biliūnas „Liūdna pasaka“ (pasirinkti apsakymai/novelės).
J.Tumas – Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.
V.Krėvė „Skirgaila“.
V.Mykolaitis – Putinas „Altorių šešėly“.
J.Savickis  (pasirinktos novelės).
B.Sruoga „Dievų miškas“.
M.Katiliškis „Miškais ateina ruduo“.
Just. Marcinkevičius „Mažvydas „(pasirinkti eilėraščiai).
J.Aputis „Keleivio novelės“ (pasirinktos novelės).
A.Škėma „Balta drobulė“.
J.Kunčinas „Tūla“.
M.Ivaškevičius „Madagaskaras“.
Šatrijos Ragana „Sename dvare“.
V.Mačernis „Metai“ (pasirinkti sonetai).
S.Geda (pasirinkti eilėraščiai).
J.Vaičiūnaitė (pasirinkti eilėraščiai).
A.Marčėnas „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai).
M.Martinaitis (pasirinkti eilėraščiai).
H.Radauskas (pasirinkti eilėraščiai).
S.Nėris „Prie didelio kelio“.
Br.Krivickas (pasirinkti eilėraščiai).
V.Šekspyras „Hamletas“.
J.V.Gėtė „Faustas“.