A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas

mokiniu-esminiu-kompetenciju-ugdymas-01

2012 m. vasario 1 d. pradėtas vykdyti nacionalinis ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 kl.mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Dėl projekto vykdymo dvišalę sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūra ir Ugdymo plėtotės centras. Projekto trukmė: 2012 m. vasario 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.

Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Dalyvauti projekte kviečiama 20 mokyklų. Mokyklų bendruomenėms bus organizuotas įvadinis seminaras, intensyviau mokytis bus pakviesta 6 asmenų komanda. Mokyklų komandos mokysis, kaip įgyvendinti į kompetencijų ugdymą orientotą ugdymo turinį.Bus organizuojami kontaktiniai seminarai ir nuotolinis mokymasis virtualioje mokymosi aplinkoje, vyks pamokų stebėjimai ir konsultacijos Mokyklų komandoms mokytis padės pirmajame projekto etape parengti kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai.

Mokyklos komanda:

Elena Uzelo – biologijos mokytoja
Genrich Kurčevskij – fizikos mokytojas
Alla Tiščenko – chemijos mokytoja
Jolanta Bizaitė – lietuvių k. mokytoja
Rita Vaitkaitytė – lietuvių k. mokytoja
Tamara Lukoševičienė – rusų k. mokytoja

Bendrųjų kompetencijų ugdymas „Santaros“ vidurinėje mokykloje:

mokiniu-esminiu-kompetenciju-ugdymas-02

 

Bendradarbiavimas su Vilniaus „Senvagės“ gimnazija

Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla jau keletą metų bendradarbiauja su Vilniaus „Senvagės“ gimnazija. Mokyklos dalyvauja projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.)mokinių esminių kompetencijų ugdymas.“

Šiuo metu abiejų mokyklų pedagogai dalijasi patirtimi lankydamiesi vieni kitų pamokose. Gruodžio mėnesį mūsų mokyklos mokytojų, dalyvaujančių šiame projekte,  komanda lankėsi „Senvagės“ gimnazijoje ir stebėjo mokytojų vedamas pamokas, kuriose buvo ugdomos bendrosios kompetencijos.

Sausio mėnesį į mūsų mokyklą atvyko „Senvagės“ gimnazijos mokytojai, stebėjo pamokas. Vyko aptarimai.

mokiniu-esminiu-kompetenciju-ugdymas-03

Mokinių kompetencijos

Ugdymo induvidualizavimas ir diferencijavimas

Metodų aprašai