A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Patyčių prevencijos programa Olweus

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn.iki 2012 m. gruodžio mėn. mūsų mokykla dalyvavo patyčių prevencijos programoje Olweus.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje.Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas.Programa sėkmingai taikoma daugelyje pasaulio šalyse.Tai viena iš efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Įgyvendindama programą Olweus, mūsų mokykla siekė pertvarkyti mokyklos aplinką taip, kad mažėtų patyčių atvejų bei galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Patyčių prevencijos programa Olweus buvo įgyvendinama trimis lygmenimis: mokykla, klasė, mokinys. Ji tęsėsi 18 mėnesių.Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.Mokykloje programą Olweus padėjo įgyvendinti instruktorius.

Patyčių prevencijos programos Olweus įgyvendinimo metu vyko daug įvairių renginių ir užsiėmimų:

Visas mokyklos personalas buvo suskirstytas į grupes, susitikimai-užsiėmimai vyko kas dvi savaites. Šių susitikimų tematika buvo labai įvairi:

 • patyčių prevencijos programa Olweus ir jos įgyvendinimo principai mokyklos, klasės ir individualiame lygmenimis;
 • kas yra patyčios ir kaip jas atpažinti;
 • kaip tinkamai reaguoti į patyčias;
 • klasės ir mokyklos taisyklių nustatymas;
 • klasės valandėlių organizavimas;
 • situacijų vaidinimas;
 • bendradarbiavimo su tėvai principai.

Kiekvieną savaitę klasėje vyko klasės valandėlės patyčių, draugystės ir bendravimo temomis.

Sukurtas klasės valandėlių metodinės medžiagos bankas.

Du kartus mokykloje vyko 3-10 klasių apklausa, skirta nustatyti patyčių mastą mokykloje. Antros apklausos rezultatai parodė, jog per patyčių prevencijos programos Olweus įgyvendinimo metus patyčių skaičius sumažėjo 14%. Šių apklausų rezultatai buvo pristatyti visai mokyklos bendruomenei.

Patyčių prevencijos programos Olweus metu mokykloje vyko daug įvairių renginių:

 • savaitė „Be patyčių“;
 • piešinių konkursas „Mes prieš smurtą“;
 • rašinių konkursas „Mes prieš patyčias“;
 • „Kiti“ mūsų gyvenime – patyčių tolerancijos problemos;
 • pamoka „Vienas už visus ir visi už vieną“;
 • pamoka su svečiais iš Baltarusijos „Viskas palieka savo pėdsakus“;
 • akcija „Tolerancijos skėtis“;
 • projektas  „Draugystės kilimas“;
 • pamokos projektas „Atvirukas mokytojui“;
 • pamokos projektas „Padovanok pasauliui šypseną“.

Patobulintas mokytojų budėjimas mokykloje, įvestas atvejų registravimo žurnalas,  patvirtinta mokyklos „Patyčių drausmės tvarka“, per mokyklos gerovės komisijos posėdžius buvo nuolat aptariami patyčių atvejai.