A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Respublikinis projektas „Nacionalinė jaunimo debatų akademija“

programa-veiklus-jaunimas

Projekto santrauka

Projektą „Nacionalinė jaunimo debatų akademija“ (2013-05-01  – 2013-12-20) vykdo 30 partnerių (Debatų centras ir 29 mokyklos) iš visų dešimties Lietuvos apskričių (Vilniaus – 6, Kauno – 6, Klaipėdos – 4, Šiaulių – 1, Panevėžio- 2, Telšių – 3, Utenos – 3, Alytaus – 2, Marijampolės -1, ir Tauragės -1), įskaitant tris tautinių mažumų mokyklas (1-lenkų ir 2 rusų).  Projekto trukmė -234 dienos, pagrindinės veiklos trukmė – 6 dienos.

Projekto tikslai:

  1. ugdyti aktyvų jaunimo pilietiškumą, (įskaitant mažiau galimybių turintį jaunimą) suteikiant jiems argumentacijos, kritinio mastymo, viešojo kalbėjimo ir komandinio darbo įgūdžius;
  2. sudaryti galimybę tuos įgūdžius įtvirtinti praktiškai (debatuojant) – per jaunimo vasaros debatų akademiją (birž. 15-21 d. Druskininkuose);
  3. panaudoti įgytus įgūdžius praktikoje – skatinant dialogą tarp jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų: organizuojant debatus/diskusijas su įvairaus lygio sprendimų priėmėjais (vietos savivaldos atstovais, Seimo nariais, ministrais, Europarlamentarais) aktualiais jaunimui (pvz. jaunimo nedarbas), vietos bendruomenei, visai Lietuvai (pvz. energetinė nepriklausomybė) ar  ES klausimais (pvz. Europos pilietiškumas, Europos ateitis, etc).

Renginio pavadinimas: Forumo debatai. Tema: „Ar jaunimas turi dalyvauti savo miesto visuomenes veikloje?“

Vieta: Vilniau m. Santaros vidurinė mokykla

Data: 2013 11 26

Dalyviai: Soc.reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Jonas Juodka, pradedančioji politikė Tatjana Černiavskiene, Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Irina Rovda ir „Santaros“ vidurinės mokyklos 9-12 klasių mokiniai, mokyklos pavaduotoja Tamara Lukoševičienė, mokyklos mokytojos (31 dalyviai).

Šiomis dienomis visuomenės labai aktuali problema yra jaunimo emigracija i kitas Europos šalis, nedarbas, pasyvumas/nenoras dirbti.Būtent šita problema ir buvo pokalbio pagrinde. Buvo pateiktos dvi nuomones: pirma-jaunimui būtina dalyvauti miesto veikloje, antra-jaunimui visiškai nebūtina laikytis aktyvios gyvenimo pozicijos nebaigus mokyklos, universiteto ir kitą. Būtent šiai problemai aptarti ir paklausyti jaunimo nuomonės i Santaros vidurinę mokyklą atėjo politikai Jonas Juodka ir Tatjana Černiavskiene.

Geriausias būdas sužinoti ar jaunimui būtina dalyvauti visuomenės veikloje – vieša diskusija, kurios metu mokiniai ir mokytojai galėjo išsakyti savo nuomonę bei pasiūlymus, kelti klausimus ir diskutuoti su sprendimų priėmėjais – Soc.reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Jonu Juodka bei pradedančiąja politike Tatjana Černiavskiene. Forumo debatų metu savo nuomonę išreiškė mokiniai, kalbėjo jų mokytojai, su mokiniais diskutavo mokyklos pavaduotoja, savo poziciją išsakė bei nuoširdžiai reagavo į mokinių pasiūlymus Jonas Juodka.Tatjana Černiavskiene dalijosi savo patirtimi ir pasakojo kaip gi jai pavyko pasiekti tokių aukštumų savo karjeroje. Besibaigiant renginiui Jonas Juodka kvietė mokinius dažniau dalyvauti įvairiuose projektuose, kvietė užsukti į Vilniaus miesto savivaldybę, ir išsakyti savo mintis, nes matąs, kad čia susirinkęs tikrai mąstantis, turintis idėjų ir energingas jaunimas.

Rezultatas: Debatų metu paaiškėjo, kad ir Lietuvoje jeigu turėti tikrai didelį norą jaunimui visos duris yra atviros, yra pakankamai daug įvairių programų jam lavinti. Reikia tobulėti, rodyti save kur tik įmanoma ir nebijoti nesėkmių.Šiuo susitikimu liko patenkinti kaip mokiniai, taip ir jų svečiai.Tokie susitikimai yra tikrai labai naudingi augančiai kartai.

nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-04 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-03 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-02 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-01


Renginio pavadinimas: Forumo debatai. Tema: „Ar jaunimas turi dalyvauti savo miesto visuomenes veikloje?“

Vieta: Vilniaus miesto savivaldybė

Data: 2013 12 05

Dalyviai:Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Irina Rovda, lietuvių kalbos mokytoja Audronė Žukauskienė, istorijos mokytoja Stanislava Matkevičienė ir Santaros vidurinės mokyklos 9-12 klasių mokiniai.

„Ar mes turime būti politiškai aktyvūs?“- toks nelegvas klausimas kyla dabartiniam jaunimui. Būtent šiam klausimui Vilniaus „Santaros“ vidurinės mokyklos mokinai kartu su Vilniaus meru Artūru Zuoku bandė rasti atsakymą. Buvo pareiktos dvi nuomonės: pirma- jaunimas turi dalyvauti miesto visuomeniniame gyvenime ir antra- jaunimui nereikia tuo užsiimti, nes turi svarbesniu reikalu, pavyzdžiui, mokslas.

 Visu pirma, mes bandėme išsiaškinti kas yra būti politiškai aktyviam.Mokyniai ir mokytojai aktyviai reiškė savo nuomonę, kiekvienam buvo suteikta žodžio teisė.Buvo pateikta daug pavyzdžių.Forumo debatų metu buvo paliesta ir švietimo Lietuvoje tema, kuri irgi yra labai aktuali šiolaikinaim jaunimui.Meras aktyviai reagavo į mokynių bei mokytojų pasisakymus bei klausimus.Aišku kaip Artūrui Zuokui buvo idomios jaunimo pastebėtos problemos Vilniaus mieste. Visu debatu metu, meras elgesi labai atvirai, kalbejo su jaunimu, kaip su draugais, kas mums aišku labai patiko. Besibaigiant renginiui, Artūras Zuokas pasakė, kad norint kažką keisti, reikia pradėti nuo saves. Be to, prisipažino, kad daug ką sužinojo šių debatų dėka.

Rezultatas: Renginio metu paaiškėjo, kad norint būti aktyviam ir siekti mokslų šiais laikais yra atviros visos durys. Taip pat, Artūro Zuoko nuomone jaunimas turi būti aktyvus miesto veikloje, tačiau, tai neturi įtakoti asmeninio individo gyvenimo.

nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-08 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-07 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-06 nacionaline-jaunimo-debatu-akademija-05