A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tarptautinis projektas „Mokomės gyventi ir dirbti kartu“

Projekto vadovė Tatjana Bruskina

Projekto įgyvendinimo terminas 2015-2017 m.m.

Projekto dalyviai 7-8 kl. ir I-III gimnazinių klasių mokiniai

Projekto uždaviniai:

  1. Detaliai supažindinti su teisėmis ir galimybėmis, kurias gauna ES piliečiai, istorija ir tradicijomis kaimynėnese šalyse (Baltarusijoje) ir ES šalyse.
  2. Lavinti įgūdžius ir gebėjimus naudojant įvairią medžiagą ir informacijos šaltinius, pritaikyti įgytas žinias praktiškai (mokosi disciplinų kontekste ir realiose gyvenimo situacijose).
  3. Lavinti gebėjimą bendradarbiauti ir dirbti grupėse; mokytis tobulėti, spręsti problemas.

Projekto veikla:

  • Išmokys mokinius pritaikyti informaciją ir žinias, gautas lietuvių k., rusų k., anglų k., istorijos, etikos, geografijos, informacinių technologijų ir kt. dalykų pamokose, lyginant Lietuvos visuomenės filosofines, etines ir moralines vertybes.
  • Išmokys kelti strateginį tikslą (nutuolusį laiko atžvilgiu, bet reikšmingą) ir suskirstyti pagal svarbą, nustatyti apimtį, naudotis įvairiais šaltiniais, įskaitant ir bendravimą su žmonėmis kaip informacijos šaltinį.
  •  Suteiks galimybę mokiniams reikšti savo nuomonę ir išversti į anglų k., rusų k., lietuvių k. (raštu ir žodžiu) informaciją, gautą skirtingomis kalbomis.