A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniam mokyme“ paskirtis – suteikti visokeriopą paramą mokykloms išplėtoti karjeros paslaugų teikimą mokiniams.

mukis

Projektas mokiniams padės:

  • pažinti savo svarbias charakterio savybes;
  • rasti ir naudoti su profesijomis, mokymosi ir darbo rinka susijusią informaciją;
  • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
  • planuoti savo ateitį, įgyvendinti savo karjeros planus ir nuolat tobulėti.

Ugdymas karjerai vyksta:

  • įvairių dalykų pamokose;
  • grupinių ir individualių mokinių konsultavimo metu;
  • informuojant mokinius apie profesijų pasaulį, mokymosi galimybes, darbo rinką.

Karjeros paslaugų sistemos kūrimo komanda:

J.Beliajeva – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuratorė;
N.Vorkovič – bibliotekininkė;
E.Podpriatova – karjeros specialistė;
A.Zablocka – socialinė pedagogė;
N.Bandaliuk – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
J.Larina – 11c klasės auklėtoja.

Sėkmės istorijos >>

 

2015-2016 m.m. veiklos ataskaita>>

2016-2017 m.m. veiklos ataskaita>>