A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

2012-2013 m. m. veiklos ataskaita

9 klasių mokiniai atliko mokinių polinkių tyrimą pagal E.Klimovą. Šis testas padėjo sužinoti, kokiai profesijų klasifikacijai pagal darbo objektą mokiniai yra tinkamiausi. Pokalbio metu aptarėme asmenines savybes, tinkančias profesijoms.

10 klasės mokiniai dalyvavo karjeros planavimo popietėje, Vilniaus darbo biržoje: susipažino su karjeros samprata, sužinojo, kaip sėkmingai planuoti savo ateities karjerą, kokie pokyčiai vyksta darbo pasaulyje. Atliko profesinį interesų tyrimą. Gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

11-12 kl. mokiniai vyko į specialybių mugę, kurioje abiturientus supažindino su papuliariausiomis ir perspektyviausiomis specialybėmis, bei studijų programomis. Bendravo su Lietuvoje ir užsienyje studijuojančiais studentais apie studijas Lietuvoje ir užsienyje. Sužinojo reikalingiausią informaciją apie stojimą į aukštąsias mokyklas.

12 klasės mokiniams vyko paskaitos, kurių metu buvo pasakojama apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, kaip apskaičiuoti konkursinį balą, paaiškinta prašymų pildymo tvarka, stojant į aukštąsias mokyklas.

Mokykloje buvo vykdomas „Ugdymo paslaugų poreikių tyrimas“. Jame dalyvavo 8-12 kl. mokiniai. Šio tyrimo tikslas sužinoti, koks yra mokyklos ugdymo karjeros lygis.  Kokie mokinių ugdymo karjerai paslaugų poreikiai? Mokiniai buvo apklausiami, pateikiant jiems elektroninę anketos formą.

Renginys  “Profesijų pasaulyje”. 3b ir 3a klasės mokiniai  dainuodami, vaidindami ir deklamuodami eilėraščius, pristatė įvairias profesijas pirmokėliams.

2012-2013-veiklos-ataskaita-03 2012-2013-veiklos-ataskaita-02 2012-2013-veiklos-ataskaita-01


Ekonomikos pamokose lankėsi Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė. 9 kl. mokiniams pasakojo apie asmeninių finansų vadybą.

2012-2013-veiklos-ataskaita-04


Paskaita  12 kl. mokiniams „Aš ieškau darbo”. Pirmas susitikimas su darbdaviu. Mokiniams buvo pasakojama apie įsidarbinimo galimybes, buvo pristatyta CV ir motyvacinio laiško rašymo metodika, rekomendacijos einant į pokalbį dėl darbo.

Paskaitą vedė Vilniaus teritorinės darbo biržos vyriausioji specialistė Jolanta Skirmantienė.

2012-2013-veiklos-ataskaita-06 2012-2013-veiklos-ataskaita-05


2013 m. vasario 12 d.

Mūsų mokykloje lankėsi Karo prievolės centro vyriausiasis specialistas Eimantas Tamulynas, kuris pristatė 11-12 kl. mokiniams „Įsidarbinimo (tarnybos) galimybė kariuomenėje“. Supažindino su karjeros ir mokymosi galimybėmis kariuomenėje, kaip atlikus bazinius karinius mokymus gauti studijų kompensavimą iki 50 % studijuojant aukštosiose mokyklose.

2012-2013-veiklos-ataskaita-08 2012-2013-veiklos-ataskaita-07


 2013 m. vasario 13 d.

Mokykloje lankėsi mūsų mokyklos karjeros konsultantė Simona. 11 kl. mokiniams  vedė paskaitą „Kaip išvengti klaidų“. Mokiniams paaiškino, kokių klaidų reikia vengti renkantis profesiją, mokymosi įstaigą. Moksleiviai diskutuodami aptarinėjo, dėl ko svarbu  renkantis būsimą profesiją įvertinti savo gebėjimus.

2012-2013-veiklos-ataskaita-09


2013 m. vasario 14 d.

Į mokyklą buvo atvykusios iš  VŠĮ „Versli Lietuva“ Verslumo departamento projekto vadovė Živilė Baušienė ir Idėjos verslui.lt projekto vadovė Justina Mirinavičienė.  11- 12 kl. moksleiviams buvo vedama paskaita „Kaip pradėti savo verslą“.

2012-2013-veiklos-ataskaita-10


 2013 kovo 1 d.

Įvyko susitikimas  „Dtecnet“ įmonės kūrėju vadovu Aurimu Baku. 11-12 kl. mokiniams verslininkas  pasakojo apie įmonės įkūrimą ir jos veiklą. Vadovas pasakojo apie savo sėkmingo verslo įdėją, apie nuolatinį mokymąsį, kas ir padėjo pasiekti  gerų rezultatų. Ši istorija suteikė  mokiniams motyvacijos, noro mokytis, tobulėti  ir siekti gyvenimo aukštumų.

2012-2013-veiklos-ataskaita-12 2012-2013-veiklos-ataskaita-11


2013 kovo 19 d.

Mūsų  mokykloje vyko dviejų valandų motyvacinis seminaras 10 klasės mokiniams. Šio seminaro metu lektoriai Laurynas Pečkaitis ir Mindaugas Vidugiris  stengėsi sužadinti mokiniams motyvaciją domėtis savimi ir aplinkiniu pasauliu, karjeros galimybėmis, buvo lavinamos mokinių  karjeros kompetencijos. Šis seminaras mokiniams paliko didelį  įspūdį, suteikė entuaziazmo, sustiprino motyvaciją ir pasitikėjimą savimi.

2012-2013-veiklos-ataskaita-14 2012-2013-veiklos-ataskaita-13


 2013 kovo 19 d.  

Projekto “Diena su Seimo nariu” metu, du mūsų mokyklos mokiniai, praleidę dieną Seime, susipažino su Seimo nario darbu, dalyvavo Seimo pasėdyje, bendravo su  kanceliarijos bei Darbo partijos frakcijos darbuotojais, susipažino su jų darbo ypatumais.

2012-2013-veiklos-ataskaita-16 2012-2013-veiklos-ataskaita-15


2014 m. balandžio 19 d.

Mūsų mokyklos 11 klasės mokiniai: Maksim Dmitrovič, Nikita Ivanov, Ronaldas Obukas, Jana Pijavčik, Anastasija Grinčenko dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų mokinių konferencijoje „Pradėkime karjerą šiandien!“. Šio renginio tikslas  išsiaiškinti, su  kokiomis problemomis susiduria jaunimas priimdamas svarbius savo ateities sprendimus, skatinti jaunimo bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi, kūrybiškumą.

Mokiniai paruošė pristatymą „Rytojus – mūsų rankose“. Pristatydami karjeros planą mokiniai puikiai suderino muzikos ir literatūros elementus. Konferencijos dalyvių nuomone, mūsų  pasirodymas išsiskyrė iš kitų savo originalumu.

2012-2013-veiklos-ataskaita-19 2012-2013-veiklos-ataskaita-18 2012-2013-veiklos-ataskaita-17