A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Projektas „Be iliuzijų“

Prevencinis projektas „Be iliuzijų“

Programos tikslai – suteikti mokiniams ir jų tėvams žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes, ugdyti socialinės atspirties gebėjimus, didinti motyvaciją sveikai gybenti.

Programos uždaviniai:

  • užsiėmimų metu mokiniams formuoti neigiamą požiūrį į priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą;
  • mokiniams ir tėvams organizuoti susitikimus su gydytojų toksikologu, medicinos klinikiniu psichologu, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistais;

Programos tikslinė grupė: 6-9 klasės.

Programos trukmė: 2016  m. spalio mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

Programos veikla:

Mokiniams mokykloje bus organizuojami užsiėmimai (1 užsiėmimas/pamoka per mėnesį) apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą. Prevencinės temos agrinėjamos integruojant juos į mokomosius dalykus (gamta ir žmogus, biologiją, etika, tikyba), į klasės valandėles. Užsiėmimus ves mokyklos mokytojai, socialinis pedagogas, nepilnamečių reikalų specialistas, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Mokiniams paskaitas skaitys gydytojas toksikologas, praktinius kritinio mąstymo ir gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimus ves socialinis psichologas konsultantas ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Mokiniai bus kviečiami į visuomenės sveikatos biuro „Vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos mokyklą“.

Paskaitas tėvams skaitys gydytojas toksikologas ir konsultuos medicinos klinikos psichologas.

Visuomenės sveikatos biuras organizuos seminarą mokytojams, klasės auklėtojams, socialiniam pedagogui, sveikatos priežiūros specialistams. Suteiks lektorių paruoštą metodinę medžiagą, psichoaktyvių medžiagų vartojimo klausimais, užsiėmimas vesti.

Lektoriai:

  • Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas Robertas Badaras
  • medicinos psichologe A. Adomaitytė
  • Kauno rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio vyr. specialistas D. Joneika