A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

 Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ nemokamos edukacinės programos

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.

 Siūloma 60 vienos valandos trukmės edukacinių programų, kurios suskirstytos į tris tematines kategorijas: 

20 kultūrinės-menininės krypties,

20 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,

20 gamtinės ir ekologinės krypties.

Vienos valandos trukmės programoje vienu metu galės dalyvauti 20–25 mokiniai.