A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Projektas „TYRINĖJIMO MENAS: partnerystės kuriančioms mokykloms 2017 – 2018 m.m.“

Vilniaus Santaros gimnazija dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017-2018 m.m.)“, kurį įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Projekto tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus, tokius, kaip kritinis mąstymas ir problemų sprendimas, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija, savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti, bendradarbiauti su kitais.

Šių metų projekte dalyvauja 9b klasė kartu su fizikos mokytoja Jelena Skinder, rusų kalbos mokytoja Jovana Šikšnian, technologijų mokytojomis Natalija Bezuško ir Tatiana Babenko. Projekto klausimas, į kurio tyrinėjimą ir sprendimą pasirinkta susitelkti projekte drauge su moksleiviais ir dalyvaujančiais mokytojais yra „Kaip skirtingų mokymosi būdų išbandymas įtakoja mokinių iniciatyvumą pamokose?”. Ši komanda kartu projekto kuriančia praktike, teatrologe Gintare eksperimentuoja minėtose pamokose: integruoja technologijų ir fizikos dalykus, tyrinėja ir mokosi ne tik mokyklos erdvėse, pasitelkia pojūčius, judriuosius žaidimus, vizualiuosius menus, refleksiją. Šio projekto metu skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mokinių ir kūrėjų, siekiama mokyklos bendruomenę paskatinti ir įkvėpti mokytis ir mokytis kitaip.

Tyrinejimo menas 3 Tyrinejimo menas 2 Tyrinejimo menas 1

______________________________________________________________________________

Britų taryba ir asociacija “Kūrybinės jungtys” kartu su Ugdymo plėtotės centru  vykdo projektą “Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017-2018 m.m.)”. Šis projektas  yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

“TYRINĖJIMO MENO 2” TIKSLAS:

Atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Šio tikslo siekiama  bendradarbiaujant mokykloms ir kūrybinių profesijų atstovams, kartu tyrinėjant ir sprendžiant konkrečios mokyklos patiriamus mokymosi iššūkius.

“TYRINĖJIMO MENO 2” UŽDAVINIAI:

a) lavinti šiuos mokinių XXI amžiaus gebėjimus:

– gebėjimą kritiškai, savarankiškai mąstyti ir spręsti problemas,

– gebėjimą bendradarbiauti įvairiose komandose ir efektyviai komunikuoti su skirtingais žmonėmis,

– kūrybingumą ir vaizduotę,

– mokinių lyderystę, iniciatyvumą ir asmeninį augimą;

b) stiprinti mokytojų kompetenciją kūrybiškai ugdyti mokinių XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

SIEKIAMAS POVEIKIS:

  • MOKINIAMS: augimas esminių XXI a. gebėjimų srityse
  • MOKYTOJAMS: sustiprėjęs susidomėjimas ir kompetencijos ugdyti XXI-ojo amžiaus gebėjimus
  • MOKYKLOMS: atsirandančios naujos mokymo(si) praktikos (t.y. nauji ugdymo metodai ir pedagogikos principai klasėse)
  • MOKYKLOS BENDRUOMENEI: atrasti, patirti ir apmąstyti “Tyrinėjimo meno 2” siūlomus mokymo(si) principus.

Už mokyklos kūrybiško mokymosi projektą atsakinga kuruojančia  mokytoja – Jovana Šikšnian. Jos auklėtiniai  9B  klasės mokiniai   laukia fiksuoto augimo vienoje XXI a. gebėjimų srityje, dalyvaudami šiame projekte.