A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Projekto veikla 2012-2014 m.m.

PROJEKTAS STARTAVO 2012 M. RUGSĖJĮ.

Projekto aktualumas:
Lietuva yra Europos Sąjungos narė, todėl piliečiai, o ypač – jauni, turi žinoti, kokias jie, kaip ES gyventojai, turi teises; kaip gyvena, dirba ir mokosi kitų ES valstybių žmonės. Negalima neatsižvelgti į poreikį pažinti kultūrą kaimyninių šalių, tokių kaip Baltarusija, Rusija ir Lenkija. Tuo pat metu auga gyventojų mobilumas, emigracija (darbo ir mokymosi tikslais), tai veda link kultūrų įvairovės didėjimo tiek Europos, tiek ir Lietuvos lygmeniu, kur susiduriama su įvairialypės visuomenės problemomis, t.y. migracijos, kultūrų skirtumų ir tolerancijos klausimai ima dominuoti visuomeniniame gyvenime ir ugdymo procese.

Be to, 2013 metai paskelbti Piliečių metais. Europos Komisijos nuomone, „kuo geriau Europos vyrai ir moterys supras savo, kaip ES piliečių, teises, tuo sąmoningesnius sprendimus jie galės priimti asmeniniame gyvenime ir tuo ryškesniu taps demokratinis gyvenimas Europoje“.

Daugianacionalinėje visuomenėje plečiasi diskusija apie nacionalinį identitetą, apie būtinumą mokytis ir vartoti vieną ar kitą kalbą, apie tarptautinio bendradarbiavimo prioritetus.

2012–2014 metais įgyvendindami tarptautinį projektą „Mokomės gyventi ir dirbti kartu“  galėsime ne tik daugiau sužinoti apie gyvenimo bei darbo ES bei kaimyninėse šalyse teises ir pareigas, pritaikyti savo žinias ir ugdytis įvairias kompetencijas, dalytis informacija ir keistis gerąja patirtimi, bet ir padėti užkirsti kelią etniniams ir kultūriniams konfliktams, stiprinti tolerancijos vertybes ir bendradarbiavimą ne tik mokyklos bendruomenės, bet ir visos visuomenės mastu.

Partneriai: Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje, Gardino E.F.Karskio gimnazija (Baltarusija), Varšuvos gimnazija 164 (Lenkija).

PROJEKTAS TEIKIA GALIMYBĘ UGDYTI(S) ŠIAS KOMPETENCIJAS:
kompetenciją gimtosios kalbos srityje;
kompetenciją užsienio kalbų srityje;
naudojimosi kompiuteriu kompetenciją;
mokymosi mokyti(s) kompetenciją;
tarpasmeninę, tarpkultūrinę ir socialinę kompetencijas, be to, pilietinę kompetenciją;
kultūrinę kompetenciją.

Darbas pagal projektą „Mokomės gyventi ir dirbti kartu“ planuojamas trimis kryptimis:

1. „Gyvenu ir mokausi ES“. 2. „Tarpkultūrinis dialogas“, „Kūryba“. Tokiu būdu projekto dalyviai rinks informaciją apie Europos Sąjungos piliečių teises, įsipareigojimus ir galimybes, taip pat ir apie ES ir kaimyninių šalių menus, sporto rūšis, kalbas, nacionalines šventes ir tradicijas; dalyvaus Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotose pamokų ir konkursų cikluose; vykdys pokalbius/debatus įvairiomis temomis; ruoš prezentacijas/klasės valandėles. Be to, vaikai rašys (elektroninius) laiškus informacijai gauti ir nusiųsti; dalyvaus ekskursijose; susitikimuose su užsieniečiais ir nacionalinių mažumų atstovais Lietuvoje ir užsienyje; organizuos parodas ir konkursus.


Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjimas

Rugsėjo mėn. 21 d. mūsų mokyklos moksleiviai ir mokytojai pravedė pilietinę akciją Lietuvos žydų genocido aukų dienai paminėti: dalis moksleivių iš gėlių ir akmenukų „sudėjo” simbolinę knygą; kiti moksleiviai iš degančių žvakučių sudėliojo Menoros simbolį.

Taip pat moksleiviai nuvyko prie Vilniaus miesto geto ir padėjo gėlių prie paminklo. Labai norėtųsi, kaip sakė savo naujos knygos „Tamsa ir partneriai“ autorius Sigitas Parulskis, „kad Lietuvoje į nužudytus žydus būtų imta žiūrėti kaip į žmones, kaip į mūsų piliečius, o ne kaip į kažkokių nelemtų istorinių aplinkybių aukas, kurios – veidmainiškoje pasiteisinimo mitologijoje – pačios dėl visko kaltos.”

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-04 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-03 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-02 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-01


Rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena

Pagal projektą į mūsų mokyklą buvo pakviesti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovai ir surengtas susitikimas su 9-10 klasių mokiniais. Neformalioje aplinkoje aptarta, kaip veikia Europos institucijos, kokios jaunimo galimybės Europoje:  kaip jie gali ten mokytis ir dirbti.

Be to, 10 а klasės mokinės Aliona Dvojeglazova ir Anna Jelisejeva vedė klasės valandėlę: parengė pristatymą ir viktoriną, kalbėjo anglų ir lietuvių kalbomis, parodė vaizdo įrašą, kuriame frazė „Aš tave myliu“ skambėjo beveik visomis pasaulio kalbomis. Vėliau  moksleiviai turėjo galimybę išmokti kelis žodžius užsienio kalba ir tai praplėtė visų akiratį. Klasės draugių pamokėlė visiems labai patiko.

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-07 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-06 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-05


Tolerancijos skėtis,  lapkričio 5-16 d.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau dešimtus metus inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16 – osios paminėjimą Lietuvoje.Mūsų mokykla aktyviai įsitraukė į pilietinę iniciatyvą „Tolerancijos skėtis“.

7 ir 10 klasių mokiniai parengė anglų kalba mini projektus „Aš tolerantiškas?“ Mokiniai ne tik rinko informaciją apie Tarptautinės Tolerancijos dienos istoriją ir tikslus, leido sienlaikraščius ir rengė parodėles, bet ir ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus: kaip išmokti bendrauti, kaip išmokti pakantumo vienas kito atžvilgiu.

Per klasės valandėles “Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi” kalbėjomės apie Tarptautinę tolerancijos dieną ir tolerancijos reikšmę.Inesa Stepanova, Aliona Dvojeglazova ir Tina Beresniova (10 а) parodė prezentaciją apie toleranciją, pateikė netolerancijos pavyzdžių.Mes visi draugiškai padiskutavome, parašėme ant lapelio, ką galime padaryti, kad mūsų mokykla taptų tolerantiškesnė.

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-13 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-12 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-11 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-10 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-09 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-08


Tarptautinė mokinių mokslinė konferencija Gardine vasario 21-22 d.

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-21 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-20 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-19 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-18 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-17 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-16 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-15 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-14


Išvyka į Varšuvos gimnazija Nr. 164

Tęsiant projektą „Mokomės gyventi ir dirbti kartu“ mūsų mokyklos mokytojų,  mokinių bei tėvų atstovai  2013 m. balandžio 12-13 dienomis lankėsi Varšuvos gimnazijoje Nr.164. Mus šiltai sutiko mokyklos direktorė Kristina Sosnovska ir projekto vadovė, anglų kalbos mokytoja, Malgožata Chmiel.  Jos mums papasakojo mokyklos istoriją bei parodė mokyklą, mokiniai surengė pasirodymą anglų kalba, mokykloje veikiantis riterių klubas pademonstravo riterių kovas.

Gimnazijoje mokosi  I-III gimnazijos (6-9) klasių mokiniai. Pastatas naujos statybos (2009 m.), pritaikytas ir neįgaliems mokiniams. Mokiniai pastebėjo, kad mokykla yra „spalvota“, ne  monotoniška, „… kiekvienas aukštas – kitos spalvos, šiuolaikiškai įrengtos klasės, stiklinės durys – visa tai pozityviai nuteikia ir sukuria gerą nuotaiką“.

Gimnazijoje yra sporto pakraipos (futbolo ir lengvosios atletikos) klasės. Futbolą  žaidžia ne tik berniukai, bet ir mergaitės. Berniukų futbolo komanda atstovauja gimnazijai įvairiose miesto ir respublikos varžybose. „Santaros“ vidurinės mokyklos mokiniai irgi turėjo galimybę parodyti savo meistriškumą futbolo varžybose. Komanda, kurioje jie žaidė, laimėjo. Visus  sužavėjo erdvi, šiuolaikiška sporto salė bei prie mokyklos esantis sporto komlpeksas: stadionas, bėgimo takeliai.

Vėliau aplankytame Koperniko mokslo centre visi galėjome įsitraukti į pasaulio pažinimą ir į žinomus procesus pažiūrėti kitaip, eksperimentuoti. Centre daug įvairių galerijų, kuriose galima pažinti save ir aplinkinį pasaulį; laboratorijose galima atlikti chemijos, fizikos bandymus, aplankyti robotų teatrą.

Turininga ir įdomi buvo ekskursija po Varšuvos senamiestį,  „… mes sužinojome naujų ir įdomių dalykų apie Lenkijos sostinę ir pamatėme daug nuostabių vietų“, – dalijosi po ekskursijos savo įspūdžiais mokiniai.

Gyvenę šeimose mokiniai pasakė, kad visi buvo labai draugiški, rūpestingi. Mes nesijautėme suvaržyti, bendravom anglų kalba, mūsų draugai padėjo  mums susikalbėti su jų tėvais ir kitais šeimos nariais.

Mokinių draugiškumą, nuoširdumą ir atsakomybę pastebėjo ne tik mokytojai, bet ir mokiniai bei kartu važiavę tėvai.  O mokiniai labai džiaugėsi naujomis pažintimis ir tikisi tęsti bendravimą bei bendradarbiavimą su draugais iš Lenkijos ir ateity.

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-35 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-34 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-33 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-32 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-31 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-30 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-29 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-28 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-27 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-26 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-25 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-24 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-23 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-22


Mokinių ir mokytojų praktinė-metodinė konferencija „Santaros“ vidurinėje mokykloje.

mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-45 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-44 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-43 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-42 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-41 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-40 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-39 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-38 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-37 mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-36mokomes-gyventi-ir-dirbti-kartu-46