A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Šeimos diena

Mokykloje buvo minima tarptautinė Šeimos diena. Ta proga 7b klasėje įvyko mokinių, jų tėvų ir klasės auklėtojos susitikimas „Prie apskrito stalo“.

Buvo apibendrinti besibaigiantys mokslo metai, aptarta mokinių pažanga ir pasiekimai bei kitų mokslo metų planai. Septintokai, tėvams ir draugams girdint, pasižadėjo kitąmet mokytis stropiau ir atsakingiau.

Tėvai išreiškė viltį, kad tokių susitikimų būtų dažniau.