A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai šiuolaikinėje pamokoje“

Š.m. rugpjūčio 25 d., spalio 27 d. „Santaros“ progimnazijoje/gimnazijoje vyko seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys šiuolaikinėje pamokoje“. Seminaro dalyviai susipažino su pagalbos emocijų, elgesio, kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų  psichologinėmis, intelektinėmis ypatybėmis.  Mokytojai turėjo galimybę diskutuoti, dalintis savo nuomonėmis, sukaupta patirtimi, kūrybiškai taikyti įgytas žinias, gebėjimus, kurdami įvairias priemones, palengvinančias ugdytiniams suvokti nagrinėjamą medžiagą, planuodami pamokas, vertindami mokinius. Seminaras leido mokytojams ir pagalbos mokytojų specialistams bendradarbiaujant ir taikant inovacijas kuo efektyviau padėti mokiniui turinčiam autizmo spektro, elgesio, emocijų, kompleksinių sutrikimų.

Seminarą pravedė spec.pedagogė – metodininkė Ž.Ramanauskienė