A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tėvų demėsiui!

Informuojame, kad gydytojams nebeišduodant pažymų pateisinančių vaiko praleistas ugdymo dienas/pamokas dėl ligos, prašome informuoti klasių auklėtojus apie ligos laikotarpį raštu.  

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos  arba kitų priežasčių yra dokumentas, kuriuo bus vadovaujamasi ir pateisinamos nelankytos dienos. Pateisinimo formas rasite čia: Tėvų (globėjų) prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo ir Tėvų (globėjų) prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų.