A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tėvų forumas

Mieli 9-12 klasių tėvų komitetų nariai!

Balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. kviečiame jus dalyvauti tėvų forume ir aptarti kas yra gera mokykla bei padiskutuoti ar mūsų mokykla yra gera. Laukiame jūsų 115 kab.

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos administracija

          Balandžio 25 dieną gimnazijoje ilgai negeso šviesos, šurmuliavo įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų bei išsilavinimų žmonės, nes mūsų gimnazijoje įvyko tėvų forumas. Tačiau juos visus jungė bendra problema: kaip pagerinti vaiko ugdymą (-si), vaiko savijautą mokykloje?  Tai įgyvendinti padeda žinojimas, kad šalia mūsų mokosi labai skirtingi vaikai, kad mes visi  esame skirtingų kartų atstovai, kad tik tolerancija ir supratimas, kalbėjimasis ir gebėjimas išklausyti padės visiems darniai gyventi bei pasiekti norimų tikslų.

Forumo vienas iš tikslų – išgirsti tėvų nuomonę, kas yra pozityvu ugdymo įstaigos veikloje ir kas yra taisytina siekiant paauglio mokymosi sėkmės. Buvo kalbama apie gimnazijoje kylančias problemas, jų sprendimo būdus, dalintasi patirtimi. Forumo dalyviams pristatyta “Geros mokyklos koncepciją”. Išanalizavę koncepcijoje pateiktą geros mokyklos sampratą supratome, kad mūsų bendruomenei tai priimtina, kad mes norime mokyklos gyvenimą grįsti būtent šios koncepcijos nuostatomis. Tėvų paklausę, kokios gimnazijos stipriosios pusės, sužinojame, kad jie vertina šiuos požymius:

– Aukšta mokyklos mokytojų kvalifikacija.

– Tvarką ir drausmę palaikantys reikalavimai konkretūs ir aiškūs.

– Vykdomi bandomieji egzaminai (IV klasėse),  pa(si)tikrinamieji darbai.

– Gimnazijos ugdymo programos tenkina mokinių poreikius, skatina mokytis ir leidžia rinktis.

– Mokytojai deda pastangas ruošiant mokinius egzaminams, olimpiadoms.

– Veiksminga pagalba mokantis sistema.

– Aktyvus ir kryptingas mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarptartiniuose projektuose.

 

Tėvams pristatyta 2015-2016 m.m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita. Plačiau>>

Labai džiaugiamės, kad mokinių tėvai tampa vis aktyvesni ir vis labiau įsitraukiantys į ugdymo (-si) procesą, mokyklos gyvenimą.