A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tevu forumas2

Tėvų forumas

Rugsėjo 21 d. įvyko „Santaros“ progimnazijos/gimnazijos Tėvų forumas. Jo metu tėvai buvo supažindinti su 2017-2018 m.m. švietimo naujovėmis.

Buvo kalbama apie prevencines programas, įtrauktas į ugdymo procesą, naujas lietuvių kalbos programas 1-10 kl., įvairius miesto ir respublikinius projektus, kuriuose dalyvauja progimnazija/gimnazija. Tėvai buvo supažindinti su mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos teikimo tvarka. Mokyklos bibliotekininkė N. Vorkovič informavo tėvus apie mokinių aprūpinimą vadovėliais bei galimybę prisijungti prie virtualios mokymosi aplinkos „Eduka klasė“. Gimnazijos direktorė L. Jalovaja informavo tėvus apie 2% lėšų panaudojimą bei pagerėjusią progimnazijos/gimnazijos materialinę bazę.

Po Tėvų forumo vyko susirinkimai klasėse. Tėvai susitiko su klasių auklėtojais, dalykininkais, galėjo gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Kviečiame tėvus bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime.

Tevu forumas3 Tevu forumas4