A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tėvų forumas tęsia savo darbą

Tėvų forumas „Santaros“ gimnazijoje egzistuoja jau trečius metus. Tai aktyviausių tėvų, atstovaujančių visus gimnazijos tėvus, susivienijimas. Tėvų forume aptariami visi mokyklos gyvenimo aspektai: nuo mokyklos kultūros  ir ugdymosi  iki pagalbos mokiniams bei kitų problemų. Tokiu būdu gimnazijos administracija gali greičiau ir lanksčiau reaguoti į bendruomenės poreikius ir gerinti gimnazijos darbą. 

Per dvejus metus įgyvendinant projektą ,,Mokyklos ir tėvų partnerystė“ padidėjo tėvų įsitraukimas į gimnazijos kultūrinę veiklą: tėvų vedamos netradicinės pamokos (jų buvo net 70), dalyvaujama bendruomenės šventėse („Mokyklos dienoje“ dalyvavo 135 tėvai, „Šeimos dienoje“ – 244 tėvai). Atsirado daugiau pasitikėjimo mokykla.

Spalio 24 d. įvyko jau antras šiais mokslo metais Tėvų forumas. Jo metu buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais galimybės. Tėvai išsakė savo nuomonę jiems rūpimais klausimais: Tėvų forumo veiklą ( svarstomas temas tėvai norėtų žinoti iš anksto), glaudesnį bendradarbiavimą tarp klasių tėvų komitetų, mokyklos kultūrinę veiklą ( tradicines bendruomenės šventes), el. dienyno darbą (  klasių vadovų, mokytojų informacija apie mokinių pasiekimus, namų darbus), el.svetainės dizainą.

Tėvai pageidauja glaudesnių ryšių tarp tėvų klasėse, dažnesnių individualių susitikimų su  klasės vadovu, norėtų  kurti  klasės tradicijas. Gerai vertina tėvų švietimą, ypač susitikimus su mokyklos psichologu.

Buvo kalbama ir apie saugios aplinkos kūrimą klasėje ir mokykloje, apie patyčių prevenciją. Tėvai buvo raginami aktyviai prisidėti prie artimiausių bendruomenės renginių:  Mokyklos gimtadienio, klasių puošimo konkurso „Žalios Kalėdos“, labdaros akcijos „Aš turiu, turėk ir Tu“.

`

  1. Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui