A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tolerancijos savaitė

Lapkričio 14-18 d. „Santaros“ gimnazijos/progimnazijos mokiniams vyks pamokos skirtos tolerancijos savaitei. 

1-4 klasės      Piešinių paroda –  1-4 kl.   

                            Diktantas „Tolerantiškumas“  – 2-4 kl.

                            Pokalbiai apie toleranciją  – 1-2 kl.  

                            Žaidimas –  3-4 kl. 

 

Anglų kalbos pamokos   “Friendship and tolerance hand” – 5-6 kl.

                                             Diktantas tolerancijos tema – 7-8 kl.

                                           Discussions „Stereotypes and tolerance“ – 9-12 kl.

 

Lietuvių kalbos pamokos  „Tolerancijos paukštis“  – 2-3 kl.

                                       Pokalbis  „Aš esu tolerantiškas“ – 4kl.

                                       Filmo peržiūra „Bjaurusis ančiukas“. Filmo aptarimas – 5 kl.

                                       Diktantas „ Pagalba“ – 6 kl.

                                       Psichologinis testas „ Ar aš tolerantiškas“ – 7 kl.

                                       Sentencijų medis „ Tolerancija žymių žmonių lupomis“ – 8 kl.

                                       Skaitymo teksto suvokimo testas: „ Kas yra tolerancija?“  – 10 kl.

    Mokomės argumentuoti . „Aš moku kulturingai išsakyti savo nuomonę apie dalykus, kuriems nepritariu“  – 9, 11, 12 kl.

                                       Rašinys: „Ar tolerancija tebėra vertybė?“  – 12 kl.

 

Technologijų pamokos – Tolerancijos dienos simbolio  „Paukštis“  gamyba  –  6-8 kl.              

Pilietinio ugdymo pamokos – „Tolerancija“  –  9 -10  kl.

Kūno kultūros pamokos – draugiškos estafetės  –  7 kl.

 

Klasės valandėlės:   „Mokykla – tolerancijos erdvė“.