A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tyrinejimo menas 1

Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Vilniaus Santaros gimnazija dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017-2018 m.m.)“, kurį įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Projekto tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus, tokius, kaip kritinis mąstymas ir problemų sprendimas, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija, savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti, bendradarbiauti su kitais.

Šių metų projekte dalyvauja 9b klasė kartu su fizikos mokytoja Jelena Skinder, rusų kalbos mokytoja Jovana Šikšnian, technologijų mokytojomis Natalija Bezuško ir Tatiana Babenko. Projekto klausimas, į kurio tyrinėjimą ir sprendimą pasirinkta susitelkti projekte drauge su moksleiviais ir dalyvaujančiais mokytojais yra „Kaip skirtingų mokymosi būdų išbandymas įtakoja mokinių iniciatyvumą pamokose?”. Ši komanda kartu projekto kuriančia praktike, teatrologe Gintare eksperimentuoja minėtose pamokose: integruoja technologijų ir fizikos dalykus, tyrinėja ir mokosi ne tik mokyklos erdvėse, pasitelkia pojūčius, judriuosius žaidimus, vizualiuosius menus, refleksiją. Šio projekto metu skatinamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mokinių ir kūrėjų, siekiama mokyklos bendruomenę paskatinti ir įkvėpti mokytis ir mokytis kitaip.

Tyrinejimo menas 1 Tyrinejimo menas 3 Tyrinejimo menas 2