A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Ugdymo plėtotės centro (UPC) specialistų seminaras mokytojams

Gruodžio 11 d. projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ dalyvaujantys mokytojai vedė atviras pamokas.

Lietuvių kalbos mokytoja Rita Vaitkaitytė vedė atvirą pamoką „A. Baranausko „Anykščių šilelio“ garsai ir kvapai“ 9b klasės mokiniams.

Lietuvių kalbos mokytoja Sigita Komarovskytė vedė atvirą pamoką „Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje“ 5a klasės mokiniams.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Bizaitė vedė atvirą pamoką „Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje“ 5b klasės mokiniams.

Chemijos mokytoja Ala Tiščenko vedė atvirą pamoką „Atomo sandara“ 8a klasės mokiniams.

14 val. Ugdymo plėtotės centro (UPC) kompetencijų ugdymo metodikos diegimo projekto mokyklose veiklos vedėja Raimonda Jarienė ir metodininkas Irmantas Adomaitis vedė seminarą mokytojams, kuriame buvo pristatomi projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ rezultatai, buvo kalbama apie tai, kokia turi būti pamoka ir apie dialogo tarp mokinių ir mokytojų svarbą.