Mokiniai sveikina gimnaziją

7 – 8 klasių mokiniai (mokyt. E.Červonenko, V.Čerkauskienė, A.Stankevičienė) lietuvių k. pamokų metu kūrė trioletus. Trioletai skirti gimnazijos 100 – ajam jubiliejui. Mokinių kūrybinių darbų knygelę parengė lietuvių k. mokytoja A.Žukauskienė. Kviečiame susipažinti su vaikų kūryba.

https://www.storyjumper.com/book/read/94789096/audronezukauskiene