Ugdymo proceso organizavimo tvarka

Atsižvelgiant į esamą situaciją, koreguojamas įėjimas/išėjimas į/iš gimnazijos ir kabinetai. Tvarka įsigalioja nuo rugsėjo 2 d.