Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija teikia:

  • pirminę specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, socialinę pagalbą mokiniams jų artimiausioje aplinkoje;
  • metodinę pagalbą – ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą;
  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą.