A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Veiklos kokybės įsivertinimas

Š. m. vasario 1 – kovo 15   dienomis atliekamas giluminis gimnazijos ir progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. Analizuojamas veiklos rodiklis: pagalba mokantis

Pagalbiniai rodikliai:

  1. Pagalba mokiniui pamokoje;
  2. Pagalba mokiniui ne pamokų metų;
  3. Klasės vadovo bendradarbiavimas su tėvais ir dalykų mokytojais;
  4. Mokinių individualios pažangos stebėsena;
  5. Pagalbos mokantis stebėsena mokykloje.