A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Vilniaus m. prevencinė programa „Įveikiame kartu“ (2-3 kl. mokiniams)

Programa „Įveikiame kartu“

Programos tikslai – padėti vaikui iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, ugdyti pozityvius bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus ir taip užkirsti kelią įvairių priklausomybių, destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Programos uždaviniai:

  • mokyti vaikus įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdus susitvarkyti su savo jausmais, naudotis parama ir ją teikti;
  • mokiniams organizuoti užsiėmimus programoje numatytomis temomis.

Programos tikslinė grupė: 2a klasė, 2b klasė, 2c klasė ir 4c klasė.

Programos trukmė: 2017  m. spalio mėn. – 2018 m. gegužės mėn.

Programos veikla:

Mokiniams klasės valandėlių metu bus organizuoti užsiėmimai 10 temų: „Mūsų jausmai“, „Kaip susidraugauti ir išsaugoti draugystę“, „Draugystė ir paslaptys“, „Kai atrodo, kad viskas blogai“, „Kaip ieškoti tinkamos išeities“, „Jei kas nors nesiseka“, „Kai pats pasielgi netinkamai“, „Ką daryti, jei kas nors priekabiauja, jei ko nors bijai“, „Kaip pasakyti NE“ ir „kada ir kas gali padėti“. Užsiėmimų metu klasės vaikai bus kviečiami aktyviai įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, žaidimus ir piešimą. Užsiėmimų tikslas yra padėti vaikams išnagrinėti ir suprasti savo jausmus, išmokti vaikui emociškai sunkiose situacijose rinktis išeitis padadančias jam pačiam pasijusti geriau ir neskaudinantčias kitų.