Tarptautinis projektas „Mes – dalis Europos mozaikos“

Projekto vadovė – Tatjana Bruskina
Projekto įgyvendinimo terminas 2017-2019 m.m.
Projekto dalyviai 7-8 kl. ir I-III gimnazinių klasių mokiniai

2017–2019 metais įgyvendindami tarptautinį projektą „Mes – dalis Europos mozaikos““ galėsime ne tik daugiau sužinoti apie gyvenimą ES ir kaimyninėse šalyse, pritaikyti savo žinias ir ugdytis įvairias kompetencijas, dalytis informacija ir keistis gerąja patirtimi, bet ir padėti užkirsti kelią etniniams ir kultūriniams konfliktams, stiprinti tolerancijos vertybes ir bendradarbiavimą ne tik mokyklos bendruomenės, bet ir visos visuomenės mastu.

PARTNERIAI: Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje, Gardino E.F. Karskio gimnazija (Baltarusija)

PROJEKTO TIKSLAS – aktyvinti etninės kultūros plėtrą ir sklaidą, puoselėjant vietos bendruomenės tradicijas ir sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui dalyvauti kultūros ir meno veiklose.

PROJEKTAS TEIKIA GALIMYBĘ UGDYTI(S) ŠIAS KOMPETENCIJAS:

1. kompetenciją gimtosios kalbos srityje;
2. kompetenciją užsienio kalbų srityje;
3. naudojimosi kompiuteriu kompetenciją;
4. mokymosi mokyti(s) kompetenciją;
5. tarpasmeninę, tarpkultūrinę ir socialinę kompetencijas, be to, pilietinę kompetenciją;
6. kultūrinę kompetenciją.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
1. Detaliai supažindinti su teisės istorija ir tradicijomis kaimyninėse šalyse (Baltarusijoje) ir ES šalyse.
2. Didinti Lietuvos žinomumą užsienyje.
3. Užtikrinti bendrą patrauklią Šimtmečio istorinio naratyvo sklaidą.
4. Pritaikyti įgytas žinias praktiškai (mokosi disciplinų kontekste ir realiose gyvenimo situacijose).
5. Lavinti gebėjimą bendradarbiauti ir dirbti grupėse; mokytis tobulėti, spręsti problemas.
6. Supažindinti vaikus ir jaunimą su kultūros paveldo objektais per edukacines veiklas.

,,Modernios Lietuvos šimtmetis – sėkmės istorija. Svarbiausi laimėjimai: Lietuvos valstybė tapo Europos ir pasaulio istorijos subjektu; susiformavo moderni piliečių visuomenė, suvokianti laisvės ir su laisve susijusios atsakomybės svarbą; Lietuvos valstybei ir visuomenei atvertos naujos veiklos erdvės. Moderni Lietuvos valstybė 1918 metais buvo kuriama remiantis visų piliečių lygybės, laisvės ir gerovės principais, tad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visi šalies gyventojai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo valstybės kūrėjais, o okupacijos metais – jos tradicijos saugotojais.’’
Darbas pagal projektą „Mokomės gyventi ir dirbti kartu“ planuojamas trimis kryptimis:
1. „Gyvenu ir mokausi ES“. 2. „Tarpkultūrinis dialogas“, „Kūryba“. Tokiu būdu projekto dalyviai rinks informaciją apie Europos Sąjungos piliečių teises, įsipareigojimus ir galimybes, taip pat ir apie ES ir kaimyninių šalių meną, sporto rūšis, kalbas, nacionalines šventes ir tradicijas; dalyvaus Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotuose pamokų ir konkursų cikluose; vykdys pokalbius/debatus įvairiomis temomis; ruoš prezentacijas/klasės valandėles. Be to, vaikai rašys (elektroninius) laiškus informacijai gauti ir nusiųsti; dalyvaus ekskursijose; susitikimuose su užsieniečiais ir nacionalinių mažumų atstovais Lietuvoje ir užsienyje; organizuos parodas ir konkursus.

Atnaujinta: 2021-11-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki trimestro pabaigos liko

SVEIKINIMAI!