Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologu gimnazijoje dirba

Margarita Borisova Psichologė

Paslaugos teikiamos: III aukšte, 301 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Vilniaus „Santaros” gimnazijoje kartu su psichologe vyksta grupiniai užsiėmimai, skirti socialiniams įgūdžiams, emocinei ir valios sferos lavinimui. Vaikai mokosi bendravimo įgūdžių, savireguliacijos. Užsiėmimų metu jie mokosi parinkti emocijas bei  suprasti  kitų emocijas. Grupinėje užsiėmimuose sukuriama pasitikėjimo ir saugumo atmosfera, modeliuojamos kūrybinio potencialo realizavimo situacijos, sėkmės situacijos, kurios prisideda prie motyvacijos augimo, teigiamos savivertės formavimo. Grupės sudaromos pagal rekomendacijas, taip pat pagal asmeninius (tėvų) prašymus.
Dalyvių skaičius grupėje – 5 mokiniai.
Užsiėmimai dažniausiai vyksta po pamokų.

 
Psichologo funkcijos

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vertina vaikų brandumą mokyklai;
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • dalyvauja krizių valdymo grupės ir Vaiko gerovės komisijos veiklose.

Kada kreiptis į psichologą

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:

 • mokinys pats kreipiasi į psichologą;
 • kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • prašo mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
 • kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kokie požymiai parodo, jog reiktų kreiptis į psichologą?

 • kai tolygiai prastėja mokinio pažymiai;
 • kai elgesys tampa pernelyg netinkamas;
 • kai mokinys sunkiai susikaupia, neišlaiko dėmesio;
 • jeigu mokinį be aiškios somatinės priežasties vargina skausmai įvairiose kūno vietose;
 • kai mokinys tampa užsidaręs, pernelyg linkęs svajoti, laiką leidžia žiūrėdamas į lubas;
 • jeigu Jums ar draugams nors nežymiai užsiminė apie savižudybę, kreipkitės į psichologą ar psichoterapeutą.

 

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė