Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2024-04-15 10:05:36 9.25 MB
Mokytojų metodinės tarybos veiklos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 148.22 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 132.33 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 100 KB
Tvarkos
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 38.68 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 193.8 KB
Mokinių elgesio tvarka 2024-04-03 11:41:38 475.19 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 348.37 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 163.57 KB
Mokinių pamokų ar kitų ugdymo proceso užsiėmimų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 309.51 KB
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje registravimo tvarka 2024-04-03 11:41:38 149.48 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2024-04-03 11:41:38 346.05 KB
Mokinių ekskursijų, edukacinių išvykų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 176.03 KB
Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 151.05 KB
Gimnazijos mokinio vidurinio ugdymo individualaus mokymosi plano sudarymo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 271.92 KB
Mokinių atleidimo nuo dalies dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 199.23 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 255.74 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 186.52 KB
Dalyko kurso keitimo tvarka 2023-2025 m m 2024-04-03 11:41:38 171.29 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-04-03 11:41:38 406.98 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 187.75 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2024-04-03 11:41:38 187.75 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 141.3 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2024-04-03 11:41:38 10.7 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 236.55 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-04-03 11:41:38 509.58 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus "Santaros" gimnazijos tvarka 2024-04-03 11:41:38 166.09 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 150.71 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2024–2025 m. m. įvertinimo tvarka 2024-04-03 11:39:09 159.12 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2023-2027 metų strateginis planas 2023-01-27 20:50:57 817.37 KB
Vilniaus "Santaros" gimnazijos veiklos planas 2024 m. 2024-01-22 17:50:10 1.24 MB
Ugdymo planas 2023-2025 m. 2024-02-05 13:33:09 2.2 MB
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-10-03 14:56:48 194.98 KB
VGK veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 15:50:03 191.73 KB
Socialinio emocinio ugdymo veiklos 2022-2023 m.m. 2023-01-27 20:50:57 167.03 KB
Dėl vadovo krepšelio lėšų paskirstymo kriterijų tvirtinimo 2023-06-12 13:02:29 281.98 KB
Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m.m. 2024-02-05 13:35:53 127.9 KB
Tradiciniai gimnazijos renginiai 2023-2024 m.m. 93.19 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio planas 133.29 KB
Spalio mėnesio planas 207.2 KB
Lapkričio mėnesio planas 228.32 KB
Gruodžio mėnesio planas 253.9 KB
Sausio mėnesio planas 210.44 KB
Vasario mėnesio planas 231.46 KB
Kovo mėnesio planas 2024-05-06 13:17:02 238.02 KB
Balandžio mėnesio planas 2024-05-06 13:16:38 263.56 KB
Gegužės mėnesio planas 2024-05-06 13:15:04 200.72 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-26 13:30:14 309.57 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-26 13:30:14 273.58 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-26 13:30:14 5.45 MB
Veiklos ataskaitos
2022-2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 642.92 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2023-09-20 15:49:45 89.38 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-09-20 15:46:45 89.59 KB
Prašymas dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime 2021-11-18 08:50:44 14.06 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 18.6 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2022-10-12 11:42:13 136.17 KB
VGK veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 15:50:03 191.73 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 141.3 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2024-03-01 18:06:17 400.02 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2024-03-01 18:06:17 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2024-03-01 18:06:17 395.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 2024-03-01 18:06:17 727.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2023 m. 2024-03-01 18:06:17 242.15 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2022 m. 2024-03-01 18:06:17 198.87 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų ataskaita 2021 m. 2024-03-01 18:06:17 142.02 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita 2020 m. 2024-03-01 18:06:17 135.89 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo 2019-2020 m. m. ataskaita 2024-03-01 18:06:17 162.56 KB
Ataskaita už gimnazijos 100 – mečiui paminėti gautas lėšas 2024-03-01 18:06:17 89.75 KB
Ataskaita už 2022-2023 m.m. (1,2% nuo pajamų mokesčio lėšų panaudojimą) 406.98 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2022-10-03 14:27:08 16.49 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2023-10-03 14:56:48 194.98 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2024-04-03 11:41:38 10.7 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 211.59 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Informacija apie savanorystę 151.36 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą koronoviruso plitimo prevencijos tikslu 2021-06-30 17:07:44 589.47 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-30 17:07:45 1.26 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Pagalba mokiniams Atnaujinta Dydis
Informacija apie savanorystę 151.36 KB
Atmintinė III kl. gimnazistams(-ėms) 2023-10-27 14:22:20 170.07 KB
Darbas su gabiais mokiniais 306.52 KB
Pagalba mokiniams 1-4 kl. 301.09 KB
Pagalba mokiniams 5-12 kl. 374.32 KB
Pasiruošimas egzaminams 326.92 KB
Tėvų forumas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos pristatymas 2021-12-02 15:19:29 23.01 MB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos, taikančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-12-02 15:16:12 1.01 MB
Informacija tėvams Atnaujinta Dydis
LR administracinių nusižengimų kodeksas 2023-09-14 21:57:46 216.99 KB
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2023-09-20 15:49:45 89.38 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2023-09-20 15:46:45 89.59 KB
Atleidimo nuo menų, kūno kultūros pamokų prašymas 2023-09-14 21:57:46 107.06 KB
Bendradarbiavimo su tėvais modelis 2023-09-14 21:57:46 472.32 KB
Internetu naudokimės saugiai 2023-09-14 21:57:46 156.49 KB
Ką daryti, jei vaikas pabandė alkoholio ar narkotikų? 2023-09-14 21:57:46 139.1 KB
Informacija tėvams kur kreiptis pagalbos Vilniaus mieste, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus 2023-09-14 21:57:46 232.07 KB
Ką daryti sužinojus apie patyčias 2023-09-14 21:57:46 252.86 KB
Sekstingas. Sekstingo pavojai 2023-09-14 21:57:46 385.09 KB
Vaikai seka tevų pavyzdžiu 2023-09-14 21:57:46 2.3 MB
Jeigu jūsų vaikas yra pirmokas 2023-09-14 21:57:46 307.72 KB
Jeigu jūsų vaikas yra penktokas 2023-09-14 21:57:46 428.53 KB
Kaip padėti vaikui mokytis 2023-09-14 21:57:46 225.61 KB
Kaip elgtis, kai vaiko ištiko bėda ar sudėtinga situacija? 2023-09-14 21:57:46 269.11 KB
Pirmokų adaptacija 2023-09-14 21:57:46 14.44 MB
Informacija apie savanorystę 151.36 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-04-03 11:41:38 193.8 KB
Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašo papildymo 2022-10-03 14:21:25 135.45 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-09-04 11:01:29 136.24 KB
Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2021-09-04 11:01:29 12.49 KB
Dėl kaukių dėvejimo 2021-09-04 11:01:29 210.91 KB
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos 2021-09-04 11:01:29 12.35 KB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2021-09-04 11:01:29 6.64 MB
Rekomendacijos mokiniams 2021-09-04 11:01:29 1.99 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 1 2021-09-04 11:01:29 272.41 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui planas 2.12 MB