Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2022-02-17 12:42:32 6.37 MB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-02-17 12:42:32 107.27 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-02-17 12:42:32 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-02-17 12:42:32 191.7 KB
Tvarkos
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2022-2023 m.m. mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tvarka 2022-10-03 15:01:59 401.51 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2022-10-03 15:01:59 38.68 KB
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2022-10-03 15:01:59 136.17 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 193.8 KB
Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2022-10-03 15:01:59 683.17 KB
Mokinių elgesio tvarka 2022-10-03 15:01:59 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2022-10-03 15:01:59 550.27 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022-10-03 15:01:59 607.81 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-10-03 15:01:59 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-10-03 15:01:59 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 187.75 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 187.75 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašo papildymas 2022-10-03 15:01:59 548.47 KB
VGK darbo reglamentas 2022-10-03 15:01:59 216.37 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-10-03 15:01:59 10.7 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-10-03 15:01:59 2.98 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-10-03 15:01:59 236.55 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:25 3.58 MB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB