Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2021-12-02 15:14:33 136.17 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2021-2022 m.m. mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 939.73 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-12-02 15:32:04 193.8 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2021-12-02 15:20:45 10.7 MB
VGK darbo reglamentas 2021-12-02 15:14:43 216.37 KB
Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 683.17 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2021-12-02 15:21:15 2.98 MB
Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-2022 m.m. 2021-12-02 15:09:28 348.67 KB
Mokinių elgesio tvarka 2021-10-19 10:23:51 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2021-10-19 10:23:51 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021-10-19 10:23:51 187.75 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-12-02 15:09:44 187.75 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-12-02 15:22:05 211.59 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2021-2022 m. m. įvertinimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 215.92 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-12-02 15:32:34 126.75 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2021-12-02 15:26:47 346.05 KB