Renginių planas

Renginių planas, skirtas gimnazijos jubiliejaus (100-mečio) minėjimui

1. Organizaciniai renginiai

Nr.

Veikla

Laikotarpis

Atsakingas asmuo

1.

Gimnazijos 100 metų sukakties jubiliejaus organizavimo darbo grupės sudarymas

2021m.

sausis

J. Beliajeva

2.

Šventinių renginių ir koncertų scenarijų kūrimo darbo grupių formavimas

2021 m.

sausis

J. Beliajeva

3.

Gimnazijos aplinkos, eksterjero ir interjero šventinio papuošimo darbo grupės formavimas

2021 m.

sausis

J. Beliajeva

4.

Fotosienelės „Santarai – 100“ užsakymas

2021 m.

sausis

J. Jermolenko

5.

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos alumnų žemėlapio rengimas

2021m.

sausis

J. Jermolenko

J. Riachova

6.

Įvairių konkursų, skirtų mokyklos jubiliejui, nuostatų rengimas, darbo grupių sudarymas

2021 m.

sausis- vasaris

MG pirmininkai

7.

Laimėjusių konkursą gairelių maketavimas, redagavimas, spausdinimas ant PVC ir popieriaus. Gairelių dovanoms paruošimas.

2021 m.

sausis – balandis

I. Troma

L. Giedroit

8.

Stendo “Mokyklos istorija” atnaujinimas

2021 m.

vasaris- kovas

L. Giedroit

9.

Rėmėjų, socialinių partnerių paieška ir darbo organizavimas

2021 m.

vasaris- rugsėjis

J. Jermolenko

E. Avižienienė

10.

Gimnazijos jubiliejiniams renginiams kviestinių svečių, alumnų sąrašo sudarymas. Atsakingų asmenų paskyrimas.

2021 m.

kovas- balandis

J. Riachova

T. Bartashuenene

N. Palčiukienė

R. Alterman

11.

Gimnazijos vėliavos atnaujinimas

2021 m.

kovas- liepa

I. Troma

L. Giedroit

N. Bezuško

12.

Gimnazijos papuošimas jubiliejaus proga

2021 m.

kovas- gruodis

T.Babenko

M. Kravčiuk

13.

Gimnazijos steigėjos, pirmosios direktorės L.Pospelovos antkapio aplinkos tvarkymas

2021 m.

gegužė- rugpjūtis

G. Novickij

T. Babenko Mokinių taryba

14.

Jubiliejinio šventinio plakato kūrimas, maketavimas ir paruošimas spaudai.

2021 m.

birželis

I. Troma

L. Giedroit

15.

Organizacinis darbas rengiant prašymus apdovanojimams mokyklos darbuotojams gimnazijos jubiliejaus proga

2021 m.

rugsėjis

T. Ginovič

 

2. Leidybinė veikla/komunikacija

Nr.

Veikla

Laikotarpis

Atsakingas asmuo

1.

Informacijos apie gimnazijos

jubiliejų mokyklos svetainėje nuolatinis atnaujinimas

Per metus

N. Solden

2.

Videofilmo „Santarai -100“ kūrimas

Per metus

V. Morar

3.

Jubiliejinio kalendoriaus kūrimas

2021 m.

kiekvieną mėnesį

L. Giedroit

I. Troma

4.

Konkurso „Gimnazijos jubiliejinė gairelė“ organizavimas

2020 m.

gruodis 2021 m.

sausis

L.Giedroit I.Troma

5.

Šventinio puslapio „Gimnazijos jubiliejus” mokyklos svetainėje kūrimas

2021 m.

sausis

N. Solden

6.

Jubiliejinio šventinio plakato-afišos kūrimas, maketavimas ir paruošimas spaudai

2021 m.

sausis- vasaris

I.Troma L.Giedroit

7.

Gairelių – dovanų paruošimas

2021 m.

vasaris – kovas

N.Bezuško T.Babenko M.Kravčiuk

8.

Knygelių leidimas:

„Gražiausi žodžiai mokyklai“(eilėraščiai, tekstai)

„Mano mėgstamiausia mokykla – vaikų akimis“

2021 m.

kovas- spalis

Pradinių klasių mokytojai

9.

Fotoalbumo „Santaros“ meninės akimirkos 100- tį pasitinkant“ pristatymas

2021 m.

balandis

L. Avižienis

E. Avižienienė

10.

Fotoreportažas “Santarą garsinantys alumnai”

2021 m.

gegužė

J. Riachova

L. Avižienis

L. Kovzan

11.

Audio pasakų įrašymas gimnazijos mediatekai 100-čio proga

2021 m.

gegužė– birželis

L. Avižienis

E. Avižienienė

12.

Mokyklos istorija skaitmeniniame žemėlapyje

2021 m.

gegužė – liepa

R. Dingelienė

13.

Gimnazijos eksterjero ir interjero šventinis papuošimas gairelių vėriniais

2021 m.

rugpjūtis

L.Giedroit I.Troma

14.

Fotoreportažas “Mokytojai - mūsų gimnazijos veteranai”

2021 m.

rugsėjis

T. Bartashunene

N. Palčiukienė

15.

Skaitmeninės duomenų galerijos “Mūsų mokytojų mokymo filosofija” kūrimas

2021 m.

spalis

Mokinių taryba

O. Toločko

16.

Mokinių kūrybinių darbų almanachas (spausdintas leidinys)

2021 m.

spalis

A. Žukauskienė

V. Lauciuvienė

17.

Jubiliejinių lankstinukų „Santarai-100” leidimas

2021 m.

spalis- lapkritis

L. Giedroit A.Žukauskienė

18.

Jubiliejinio laikraščio „STEP” leidimas

2021 m.

lapkritis

J. Šikšnian

N. Vorkovič

 

3. Bendruomenės kūrybinė veikla

 

Veikla

Laikotarpis

Atsakingas asmuo

1.

Video reportažo „Mano mokykla“ kūrimas

Per metus

L.Myško

2.

Konkurso “Gimnazijos jubiliejinė gairelė” rengimas

2021 m.

sausis– balandis

I. Troma

L. Giedroit

3.

Vilniaus „Santaros“ himno kūrimas

2021 m.

sausis – gegužė

L. Avižienis

4.

6-7 kl. mokinių eilėraščio „Mano mokykla” konkursas.

2021 m.

vasaris

UK MG

5.

Akrostichai ir trioletai (knygelės svetainėje) 5-8 kl.

2021 m.

vasaris- kovas

A. Žukauskienė

A. Stankevičienė

6.

„Mano mokykla“ (Kahoot žaidimas - viktorina) 5-12 klasių mokiniams

2021 m. nuo kovo kiekviena savaitė

A. Pečiulienė

A. Žukauskienė

V. Lauciuvienė

7.

„Pamoka - bendras mokinių ir mokytojų

kūrybinės veiklos rezultatas“ - 2003 - 2017 metų mokinių konferencijų istorija.

2021 m.

kovas

G. Kurčevskij

8.

Matematiniai konkursai „Skaičiuojam mintinai iki 100“ (5-8 kl.)

2021 m.

kovas

J. Larina

9.

Pažinkime eidami. „Vilniaus “Santaros” gimnazijos 100-mečio kelias” - mobiliojoje vaikščiojimo programėlėje #walk15.

2021 m.

kovas- balandis

E. Červonenko

L. Kovzan

10.

8-12 kl. mokinių rašinių konkursas

2021 m.

balandis

UK MG

11.

Ekologinė akcija „100 tujų mūsų mokyklai“

2021 m.

balandis - gegužė

Pradinės klasės mokytojai

12.

Knygų paroda: „Inskriptas: dedikacija ir autografas“

2021 m.

gegužė

N. Vorkovič

13.

Mokinių ir jų tėvelių „Miuziklų fejerverkas” mokyklos jubiliejui.

2021 m.

gegužė- birželis

L. Avižienis

E. Avižienienė

14.

Pėsčiųjų žygis (mokiniai, mokytojai, tėvai)

2021 m.

gegužė- rugsėjis

J. Jermolenko I.Kačerauskienė

15.

Spartakiada, skirta gimnazijos jubiliejui paminėti:

 

 1. Olimpinės mylios bėgimas 5-12 kl.
 2. Estafetės 1-5 kl.
 3. Kvadratas 6-7 kl.
 4. Estafetės 8-9 kl.
 5. „Galiūnų” varžybos 10-12 kl.
 6. Tinklinis 9-12 kl.

 

 

2021 m.

gegužė- gruodis

 

I. Kačerauskienė

E. Mackevičius

V. Suravniova

F. Šamsutdinov

16.

1-2 kl. mokinių ir jų tėvelių eilėraščio

„Mano „Santara“ kūrimo konkursas.

2021 m.

rugsėjis

R. Šovienė

17.

9-11 kl. mokinių vertėjų konkursas “Mokyklos istorija”.

2021 m.

rugsėjis

UK MG

18.

Antikvarinių knygų paroda (Mokyklos bibliotekos kolekcija)

2021 m.

rugsėjis

N. Vorkovič

19.

„Primite muzyku v podarok” Muzikinio klubo

„Dainuojanti šeima” vokalinio ansamblio

„Vdochnovenie” disko įrašymas

2021 m.

rugsėjis

L. Avižienis

E. Avižienienė

20.

Vilniaus „Santaros“gimnazijos 1-12 klasių mokinių dalykų olimpiadų, skirtų gimnazijos 100-mečiui, organizavimas

2021 m.

spalis

MG pirmininkai

21.

Piešinių konkursas 1-4 klasių

mokiniams „Mano mėgstamiausia mokykla – vaikų akimis“

2021 m.

spalis

Pradinių klasės mokytojai

22.

Filmo „Mūsų talentai – mūsų gimnazijai“ kūrimas (Raiškiojo skaitymo nugalėtojų pasirodymas)

2021 m.

lapkritis

S. Juknevičienė

23.

Protmūšis „Mokytojai + mokiniai + tėvai“

2021 m.

gruodis

L.Riachova

Tiksliujų mokslų būrelis

 

4. Iškilmingi renginiai

Nr.

Veikla

Laikotarpis

Atsakingas asmuo

1.

Sėkmės diena „ Metų apdovanojimai“

2021 m.

gegužė

E. Avižienienė

V. Franukevičienė

2.

Alumnų susitikimo vakaras “Su meile Santarai”

2021 m.

gegužė

E. Avižienienė

3.

Šventinis koncertas tėvams “Gimnazija uždega žvaigždes”

2021 m.

birželis

E. Avižienienė

4.

Žinių ir mokslo dieną „Žinių ir išminties simbolio“ iškilmingas atidengimas Gimnazijos vėliavos iškėlimas

2021 m.

rugsėjis

E. Avižienienė

L. Giedroit

5.

Medinės Santaros angelo skulptūros iškilmingas atidengimas

2021 m.

spalis

J. Jermolenko

6.

Gimnazijos steigėjos, pirmosios direktorės L.Pospelovos iškilmingas pagerbimas

Liepkalnio stačiatikių kapinėse.

2021 m.

spalis

O. Toločko Mokinių taryba

7.

„Draugų sveikinimai“ – koncertas. Muzikinis sveikinimas gimnazijai

2021 m.

lapkritis

R.Vaitkaitytė

8.

Šventinis koncertas „Mūsų dienos kaip šventė”

2021 m.

gruodis

E. Avižienienė

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė