,,NATO ir ES narystės svarba Lietuvai’’

Projektas skirtas pažymėti Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir Europos Sąjungą 20-metį

(2024-ieji paskelbti NATO ir Europos Sąjungos (ES) metais)

TIKSLAI:

 • Skatinti moksleivius susipažinti su Aljanso ir ES uždaviniais ir principais, vertybėmis bei pagrindiniais veiksniais, veikla ir struktūra.
 • Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, puoselėti pagarbos, pagalbos, atsakingumo nuostatas.
 • Skatinti mokinius jaustis atsakingas už savo kraštą, už istoriją ir žmones; puoselėti mokinių individualią pilietinę, kultūrinę saviraišką.
 • Ugdyti bendrąsias kompetencijas.
 • Didinti ugdymosi proceso patrauklumą, kokybę tenkinant vaikų ugdymo(si) poreikius ir atliepiant tėvų lūkesčius.

 

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti moksleivių supratimą apie NATO vykdomą misiją, susimąstyti, ką patiems moksleiviams reiškia žodis „taika“.
 • Inicijuoti aktyvesnes jaunimo diskusijas apie Lietuvos ir tarptautinio saugumo užtikrinimo klausimus, padėti suvokti ir kritiškai pažvelgti į saugumo problemas besikeičiančiame pasaulyje.
 • Pažinti ES kultūrines, istorines vietas; sužinoti apie žinomus muzikantus, menininkus, rašytojus ir pan.
 • Sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą, ugdyti tapatumo jausmą.
 • Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų bendrąsias kompetencijas, įgalinant mokinius išsikelti asmeninius mokymosi tikslus.    
 • Skatinti ir ugdyti mokinių kūrybingumą, originalumą, panaudojant šiuolaikinės technologijas.
 • Ugdyti mokinių komunikacinius gebėjimus įvairiomis kalbomis.
 • Skatinti mokyklų mokinių, mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
 • Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą instituciniu, šalies ir tarptautiniu lygmenimis.

 

TIKSLINĖS PROJEKTO GRUPĖS: 1-4 kl.; 5-8 kl., I-IV kl. mokiniai

LAUKIAMI REZULTATAI:

Mokiniai

 • veiks savarankiškai – bus įgyvendintos pačių sugalvotos idėjos, jausis atsakingi už rezultatus;
 • sužinos NATO ir ES istoriją ir įvairių tautybių žmonių vaidmenį;
 • nuodugniau susipažins su kitomis kultūromis;
 • pažins žmones, kurie savo gyvenimą grindžia užuojauta, gerumu, meile, jautrumu kitiems žmonėms;
 • įgis pranešimų rengimo, pristatymo, bendravimo ir bendradarbiavimo patirties;
 • bendruomenė taps tolerantiškesnė;
 • gimnazijoje bus kuriami šilti santykiai tarp veiklos dalyvių, skatinamas komandinis darbas, diskusijos, bus bendradarbiaujama su įvairiais socialiniais partneriais.
 
Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė