Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Komunikacija – tai gebėjimas atrakinti žmogaus potencialą pagerinti savo veiklos rezultatus.

Spalio 11 dieną vyko Mokytojų susirinkimas, kuriame gimnazijos direktorė pristatė ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO GAIRES.  Mokytojai buvo supažindinti su Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, su Vilniaus “Santaros” gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planu ir su Vilniaus “Santaros” gimnazijos socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos UTA planu. Direktorė kalbėjo apie ugdymo turinio atnaujinimo priežastis, paskirtį, apie pokyčio sėkmės veiksnius. Buvo išnagrinėti BP esminiai pokyčiai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose.

Spalio 20 dieną vyko Gimnazijos tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatytos ugdymo turinio atnaujinimo priežastys. 

Spalio 25 d. vyko Gimnazijos Metodinės tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos atnaujintų programų diegimo veiklos. Gimnazijos administracija, UTA koordinavimo komandos nariai pasidalijo aktualijomis ir naujienomis. Buvo nutarta mokinių atostogų metu visų dalykų mokytojus įpareigoti  individualiai nagrinėti atnaujintas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo BP  ir  kolegialiai  aptarti MG grupėse.

Lapkričio 3-4 d. visų dalykų mokytojai  kolegialiai bendradarbiaudami Metodinėse grupėse nagrinėjo ,,Vaiko raidos aprašą" ir „Atnaujinto ugdymo turinio ypatumus“ , dalinosi savo įžvalgomis ir pildė klausimyną.   

Pranešame, kad 2022 m. lapkričio 17 dieną klasių vadovai pristatė Ugdymo turinio atnaujinimo svarbą ir būtinybę. Tėvai buvo supažindinti su pasiekimų vertinimu lygiais bei  buvo atsakyta į tokius klausimus, kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? Kokie ugdymo turinio elementai keičiasi iš esmės? Taipogi tėvai buvo informuoti, kad nuo 2023 mokslo metų bus diegiamas kompetencijomis grįstas ugdymo turinys.

2022 metų gruodžio 20 dieną Metodinės tarybos susirinkime direktoriaus pavaduotoja ugdymui  V. Franukevičienė kompetencijų ir dalyko turinio žemėlapių rengimo  principus. Priimtas bendras susitarimas, kad mokinių Kalėdų atostogų metu kiekviena metodinė grupė įsigilins ir parengs visų 7 kompetencijų raiškos aprašymus.

 

Plačiau apie UTA skaitykite:

 

Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė