Mokinių taryba

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos/progimnazijos Mokinių taryba yra savarankiška mokinių savivaldos organizacija, veikianti mokinių iniciatyvos pagrindu pagal savo nuostatus.

Vienas pagrindinių Mokinių tarybos uždavinių – kuo glaudžiau bendradarbiauti su gimnazijos/progimnazijos vadovybe, mokytojais ir mokiniais. Norėdami žinoti esamą padėtį gimnazijoje/progimnazijoje, du kartus per savaitę susirenkame aptarti iškylančias problemas: išklausome įvairias nuomones, nepraleidžiame pro ausis vaikų pageidavimų, stengiamės padėti išspręsti iškilusius nesutarimus su mokytojais arba klasės draugais. Tai nėra lengva, nes ir mokiniai, ir mokytojai jaučiasi esą teisūs ir gina savo nuomonę. Todėl Mokinių taryba turi padėti jiems diplomatiškai spręsti nesutarimus.

Būdami Mokinių tarybos nariais jaučiamės svarbūs ir atsakingi už tai, kas vyksta mūsų mokykloje. Savivalda ugdo mūsų sugebėjimą objektyviai vertinti situaciją ir ją keisti. Nenorime susilieti su pilka minia, trokštame būti ryškios asmenybės ir stengiamės, kad mokykloje būtų smagu ne tik mums patiems, bet ir mūsų draugams,  mokytojams. Ypač svarbu, kad mokytumėmės draugiškoje aplinkoje ir nuolat jaustume šalia draugo ir mokytojo paramą. Tokios atmosferos kūrimas – irgi labai svarbus mokinių savivaldos tikslas.

Mokinių taryba bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, rengia akcijas, seminarus ir pramoginius renginius.

Labai svarbi veiklos dalis yra organizuojami konkursai ir projektai. Visa tai padeda atsiskleisti jauniems žmonėms, jų iniciatyvoms, kūrybiniams gabumams, tapti grupės lyderiais, patraukti paskui save bendraamžius, bendrauti su skirtingo amžiaus žmonėmis ir keistis gerąja patirtimi.

Mokinių taryba nėra nuobodi jaunimo organizacija. Jos narius vienija bendri tikslai ir noras veikti. Tai mūsų gyvenimo dalis, iš kurios semiamės patirties ir tobulėjame.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė