A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Balionai2

Valanda su direktore

Gerbiami tėveliai!

Siekiant sukurti mokiniams tinkamiausią ugdymosi sėkmei ir augimui terpę, nutarta  vienąkart per mėnesį, ketvirtadieniais,  kviesti tėvelius pasitikėjimu grįstoje aplinkoje aptarti pasiūlymus, problemas su mokyklos direktore.

Tevu forumas09

Augame kartu su vaikais

Kovo 15 d. progimnazijoje vyko 1-4 ir 5-8 klasių tėvų diskusijos vaikų auklėjimo klausimais. Susirinko 40 aktyviausių progimnazijos tėvų.