Brandos egzaminai

Brandos egzaminų aktualijos

Informacija egzaminus laikantiems abiturientams

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/brandos-egzaminai/ (Įsakymai, centrų skyrimas ir kandidatai juose, ką daryti eksternui ir t.t.)

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Egzaminų tvarkaraštis

Dėl kandidatų pasirinkimų registracijos ir informacijos pateikimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki lapkričio 29 dienos įvedus karantino režimą keistinos kai kurios Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo įgyvendinimo nuostatos. Karantino režimo metu kandidatams iki lapkričio 24 dienos renkantis brandos egzaminus siūlome: priimti mokyklų vadovui adresuotus skenuotus ar fotografuotus kandidatų pasirašytus prašymus dėl brandos egzaminų pasirinkimo.

Informacija BE

Naudingos nuorodos

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.  Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: https://www.egzaminai.lt/646/. Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.egzaminai.lt arba https://www.egzaminai.lt/2/bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm .

Kaip pasiruošti egzaminams?
http://vilniausppt.lt/2020/04/15/kaip-pasiruosti-egzaminams-atmintine-moksleiviams-ir-ju-tevams/