Pasiekimai

Individualūs mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose: 2020‒2021 m. m. 18 mokinių tapo olimpiadų, konkursų laimėtojais arba prizininkais. Vienas mokinys užėmė pirmąją vietą Lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų mokiniams, du mokiniai užėmė II vietą Vilniaus miesto matematikos ir dailės olimpiadose, 6 mokiniai užėmė III vietas Vilniaus miesto chemijos olimpiadose, kitiems įteikti padėkos raštai ir atmintinos dovanėlės. 2021‒2022 m. m. 14 mokinių tapo olimpiadų, konkursų laimėtojais arba prizininkais. Du mokiniai užėmė I vietą ir vienas mokinys  - III vietą Vilniaus miesto rusų kalbos olimpiadoje; du mokiniai laimėjo 2 vietas Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-10 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje; vienas mokinys užėmė II vietą Vilniaus miesto chemijos olimpiadoje; vienas – III vietą Vilniaus miesto matematikos olimpiadoje; kitiems įteikti padėkos raštai ir atmintinos dovanėlės.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė