Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba I aukšte, 102 kab.

Nijolė Kubilienė Visuomenės sveikatos specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.00

11.05-11.35

Antradienis

7.30 – 17.00 11.05-11.35

Trečiadienis

7.30 – 17.00 11.05-11.35

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00 11.05-11.35
Penktadienis 7.30 – 17.00 11.05-11.35

Kontaktai Telefonas +37065965376

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcija

 • rganizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja pirmosios pagalbos mokymus;
 • rengia poilsio rėžimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros užsėmus mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • koordinuoja ir nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimas);
 • organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
 • teikia pirmąją pagalbą;
 • tvarko medicininius dokumentus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, globėjams;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13:00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė