Biblioteka

Skaitytojai aptarnaujami:
I-IV: 8.30 – 16.00
V: 8.30 – 15.30

Elektroninis paštas santarosbiblioteka@gmail.com

 

    

 • Bibliotekininkės funkcijos 
  • Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją (ir elektroniniu paštu).
  • Konsultuojame bibliografinio aprašo, literatūros sąrašų sudarymo, referatų rašymo ir pristatymo klausimais.
  • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis.
  • Parenkame informaciją pagal reikiamą temą.
  • Rengiame naujų dokumentų parodas.
  • Skaitome paskaitas „Informacinis raštingumas“ 2-12 klasių moksleiviams.
 • Bibliotekoje jūs galite rasti
  • Programinės literatūros, enciklopedijų, žinynų, žodynų, mokslo-populiarios literatūros, knygų laisvalaikiui.
  • Elektroninių informacijos laikmenų: didelis pasirinkimas žodynų, enciklopedijų, mokomųjų kompiuterinių priemonių, audioknygų.
  • Kompiuterinę įrangą darbui.
 • Naudojimosi biblioteka taisyklės
  • Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
  • Knygos išduodamos 15 dienų. Retos knygos (enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai) į namus neišduodamos.
  • Mokinys, išvykstantis mokytis į kitą mokyklą, privalo grąžinti į biblioteką visas knygas ir vadovėlius.
  • Skaitytojas privalo:
   • susipažinti su bibliotekos darbo tvarkaraščiu,
   • saugoti bibliotekos knygas,
   • neardyti knygų išdėstymo tvarkos atviruose fonduose,
   • grąžinti knygas nustatytu laiku,
   • pamestą arba suniokotą knygą pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu leidiniu,
   • bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems.
 • Aprūpinimas vadovėliais
  • Gimnazijos mokiniai aprūpinami bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais.
  • Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys.
  • Mokslo metų pradžioje arba per mokslo metus vadovėliai perduodami klasių auklėtojams, kurie išdalina juos moksleiviams, o pasibaigus mokslo metams – surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į biblioteką.
  • Mokinys, pametęs ar suniokojęs vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu.
 • Nominacija „Geriausias skaitytojas“

  Nominacijos „Geriausias skaitytojas“ atrankos kriterijai:

  • Bibliotekos lankymo reguliarumas
  • Perskaitytų knygų kiekis
  • Bibliotekos naudojimosi taisyklių laikymasis
  • Pagarbus elgesys su knyga
  • Dalyvavimas bibliotekos renginiuose

  Nominacijos „Geriausiai skaitanti klasė“ atrankos kriterijai:

  • Visi klasės mokiniai lankosi bibliotekoje
  • Bibliotekos lankymo reguliarumas
  • Perskaitytų knygų kiekis
  • Skaitomų knygų tikslingumas
  • Bibliotekos naudojimosi taisyklių laikymasis
  • Dalyvavimas bibliotekos renginiuose
 • Literatūros sąrašai

Atnaujinta: 2022-11-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė