Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis - švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonomines veiklos klasifikatorių (EVRK.2), patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausys generalinio direktoriau s 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DJ-226 “Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

pagrindinės švietimo veiklos šys:

 1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 3. vidurinis ugdymas, kodas 85 .31.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

 1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 1.  

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 
 3. nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 
 4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
 5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Atnaujinta: 2024-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10:55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13:00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė