Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis - švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonomines veiklos klasifikatorių (EVRK.2), patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausys generalinio direktoriau s 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DJ-226 “Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

pagrindinės švietimo veiklos šys:

  1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  3. vidurinis ugdymas, kodas 85 .31.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

  1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  1.  

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 
  3. nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 
  4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
  5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Atnaujinta: 2024-01-16
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10:55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13:00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.45 – 15.30
Vėliavėlė