Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 6.37 MB
Mokytojų metodinės tarybos veiklos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 148.22 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 132.33 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 100 KB
Tvarkos
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 38.68 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 193.8 KB
Mokinių elgesio tvarka 2022-10-07 14:55:15 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 550.27 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 607.81 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-10-07 14:55:15 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 187.75 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2022-10-07 14:55:15 187.75 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2022-10-17 15:01:22 141.3 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-10-07 14:55:15 10.7 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-10-12 11:38:48 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 236.55 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2022-10-07 14:55:15 509.58 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus "Santaros" gimnazijos tvarka 166.09 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2023-2027 metų strateginis planas 2023-01-27 20:50:57 817.37 KB
Vilniaus "Santaros" gimnazijos veiklos planas 2023 m. 2023-01-27 20:50:57 729.36 KB
Ugdymo planas 2021-2023 m. 2023-01-27 20:50:57 297.16 KB
Ugdymo plano 2021-2023 m.m. keitimas 2023-01-27 20:50:57 282.86 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-01-27 20:50:57 48.09 KB
VGK veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-01-27 20:50:57 146.03 KB
Socialinio emocinio ugdymo veiklos 2022-2023 m.m. 2023-01-27 20:50:57 167.03 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-02-04 10:24:16 26.3 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-02-04 10:24:36 189.76 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 169.18 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 211.49 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 190.35 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-04 10:24:54 160.46 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 10:11:19 152.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 166.98 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-04-28 13:33:19 144.49 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2023-01-25 18:19:19 273.58 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2023-01-25 18:19:19 5.45 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2022-11-08 14:14:32 118.82 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2022-11-08 14:14:32 193.26 KB
Prašymas dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime 2021-11-18 08:50:44 14.06 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 18.6 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2022-10-12 11:42:13 136.17 KB
VGK veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-01-27 20:50:57 146.03 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2022-10-17 15:01:22 141.3 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2023-01-27 20:33:38 400.02 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2023-01-27 20:33:38 1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2023-01-27 20:33:38 395.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 2023-01-27 20:33:38 727.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2022 m. 2023-01-27 20:33:38 198.87 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų ataskaita 2021 m. 2023-01-27 20:33:39 142.02 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita 2020 m. 2023-01-27 20:33:39 135.89 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo 2019-2020 m. m. ataskaita 2023-01-27 20:33:39 162.56 KB
Ataskaita už gimnazijos 100 – mečiui paminėti gautas lėšas 2023-01-27 20:33:39 89.75 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2022-10-03 14:27:08 16.49 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-01-27 20:50:57 48.09 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-10-07 14:55:15 10.7 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 211.59 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą koronoviruso plitimo prevencijos tikslu 2021-06-30 17:07:44 589.47 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-30 17:07:45 1.26 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Tėvų forumas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos pristatymas 2021-12-02 15:19:29 23.01 MB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos, taikančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-12-02 15:16:12 1.01 MB
Informacija tėvams Atnaujinta Dydis
LR administracinių nusižengimų kodeksas 2022-11-08 14:14:32 216.99 KB
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2022-11-08 14:14:32 118.82 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2022-11-08 14:14:32 193.26 KB
Bendradarbiavimo su tėvais modelis 2022-11-08 14:14:32 472.32 KB
Internetu naudokimės saugiai 2022-11-08 14:14:32 156.49 KB
Ką daryti, jei vaikas pabandė alkoholio ar narkotikų? 2022-11-08 14:14:32 139.1 KB
Informacija tėvams kur kreiptis pagalbos Vilniaus mieste, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus 2022-11-08 14:14:32 232.07 KB
Ką daryti sužinojus apie patyčias 2022-11-08 14:14:32 252.86 KB
Sekstingas. Sekstingo pavojai 2022-11-08 14:14:32 385.09 KB
Vaikai seka tevų pavyzdžiu 2022-11-08 14:14:32 2.3 MB
Jeigu jūsų vaikas yra pirmokas 2022-11-08 14:14:32 307.72 KB
Jeigu jūsų vaikas yra penktokas 2022-11-08 14:14:32 428.53 KB
Kaip padėti vaikui mokytis 2022-11-08 14:14:32 225.61 KB
Kaip elgtis, kai vaiko ištiko bėda ar sudėtinga situacija? 2022-11-08 14:14:32 269.11 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašo papildymo 2022-10-03 14:21:25 135.45 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-09-04 11:01:29 136.24 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 193.8 KB
Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2021-09-04 11:01:29 12.49 KB
Dėl kaukių dėvejimo 2021-09-04 11:01:29 210.91 KB
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos 2021-09-04 11:01:29 12.35 KB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2021-09-04 11:01:29 6.64 MB
Rekomendacijos mokiniams 2021-09-04 11:01:29 1.99 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 1 2021-09-04 11:01:29 272.41 KB