Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021-2023 m. 2021-11-03 09:26:19 297.16 KB
Ugdymo plano 2021-2023 m.m. keitimas 2021-11-03 09:26:19 282.86 KB
Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-2022 m.m. 2021-11-03 09:26:19 348.67 KB
Vilniaus “Santaros” gimnazijos darbo režimas 2021-2022 m.m. 2021-11-03 09:26:19 388.62 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-11-03 09:26:19 187.75 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-11-03 09:26:19 126.75 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2021-11-03 09:26:19 28.41 KB
Tvarkos
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2021-2022 m.m. mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 939.73 KB
Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 683.17 KB
Mokinių elgesio tvarka 2021-10-19 10:23:51 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2021-10-19 10:23:51 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021-10-19 10:23:51 187.75 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2021-2022 m. m. įvertinimo tvarka 2021-10-19 10:23:51 215.92 KB
Prašymai
Prašymas dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime 2021-11-18 08:50:44 14.06 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 18.6 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2018-2022 metų strateginis planas 2021-10-19 10:25:59 840.03 KB
Vilniaus ,,Santaros” gimnazijos 2021 metų gimnazijos veiklos planas 2021-10-19 10:25:59 438.99 KB
Vilniaus Santaros gimnazijos veiklos planas 2021 m. 2021-10-19 10:25:59 438.99 KB
Gimnazijos vadovo 2020 m. veiklos ataskaita 2021-10-19 10:25:59 1.82 MB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-10-19 10:25:59 473.56 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos pristatymas 2021-10-19 10:25:59 23.01 MB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio planas 2021-10-02 21:30:39 778 KB
Spalio mėnesio planas 2021-10-02 21:30:39 515.56 KB
Lapkričio mėnesio planas 25.14 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2021-07-01 14:12:54 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2021-07-01 14:12:54 395.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 2021-07-01 14:12:54 727.9 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Santaros gimnazijos 6-10 metų vaikų valgiaraštis 2021-09-24 16:07:22 2.4 MB
Vilniaus Santaros gimnazijos 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 2.85 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo 2019-2020 m. m. ataskaita 2021-07-01 10:51:44 162.56 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita 2020 m. 2021-07-01 10:51:44 135.89 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos-prevencijos-tvarkos-aprašas 2021-10-15 10:30:08 211.59 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2021-11-17 11:31:55 136.17 KB
VGK darbo reglamentas 2021-11-17 11:31:55 216.37 KB
Mokinių tarybos nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2021-06-30 14:30:05 107.27 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą koronoviruso plitimo prevencijos tikslu 2021-06-30 17:07:44 589.47 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-30 17:07:45 1.26 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-30 17:07:47 3.58 MB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-30 17:07:49 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-30 17:07:50 3.14 MB
Tėvų forumas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2021-06-30 19:17:09 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2021-06-30 19:17:10 191.7 KB
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „santaros“ gimnazijos, taikančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-07-01 09:13:06 1.01 MB
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-07-01 09:13:36 473.56 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 2021-07-01 09:16:28 126.75 KB
2021 m. renginių planas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos jubiliejus 100 metų 213.97 KB
Dokumentai rusų kalba Atnaujinta Dydis
Jeigu jūsų vaikas yra pirmokas 2021-07-13 11:12:01 307.72 KB
Jeigu jūsų vaikas yra penktokas 2021-07-13 11:12:01 428.53 KB
Kaip padėti vaikui mokytis 2021-07-13 11:12:01 225.61 KB
Ką daryti sužinojus apie patyčias 2021-07-13 11:12:02 252.86 KB
Sekstingas. Sekstingo pavojai 2021-07-13 11:12:03 385.09 KB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Bendradarbiavimo su tėvais modelis 2021-07-13 11:19:10 472.32 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2021-07-13 11:19:10 346.05 KB
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2021-09-15 12:43:46 118.82 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2021-09-15 12:44:18 193.26 KB
Internetu naudokimės saugiai 2021-07-13 11:19:12 156.49 KB
Laiškas tėvams 2021-07-13 11:19:12 139.1 KB
Parsisiųsti 2021-07-13 11:19:13 139.1 KB
Vaikai seka tevų pavyzdžiu 2021-07-13 11:19:14 2.3 MB
Informacija tėvams kur kreiptis pagalbos Vilniaus mieste, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus 2021-07-13 11:19:14 232.07 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-09-04 11:01:29 193.8 KB
Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašo papildymo 1 2021-09-04 11:01:29 135.45 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-09-04 11:01:29 136.24 KB
Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2021-09-04 11:01:29 12.49 KB
Dėl kaukių dėvejimo 2021-09-04 11:01:29 210.91 KB
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos 2021-09-04 11:01:29 12.35 KB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2021-09-04 11:01:29 6.64 MB
Rekomendacijos mokiniams 2021-09-04 11:01:29 1.99 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 1 2021-09-04 11:01:29 272.41 KB