Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2022-02-17 12:42:32 6.37 MB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-02-17 12:42:32 107.27 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-02-17 12:42:32 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-02-17 12:42:32 191.7 KB
Tvarkos
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2022-02-21 10:18:02 136.17 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2021-2022 m.m. mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tvarka 2022-02-21 10:18:02 939.73 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 193.8 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-02-21 10:18:02 10.7 MB
VGK darbo reglamentas 2022-02-21 10:18:02 216.37 KB
Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2022-02-21 10:18:02 683.17 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-21 10:18:02 2.98 MB
Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-2022 m.m. 2022-02-21 10:18:02 348.67 KB
Mokinių elgesio tvarka 2022-02-21 10:18:02 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-02-21 10:18:02 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 187.75 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 187.75 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašo papildymas 2022-02-21 10:18:02 548.47 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 211.59 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2021-2022 m. m. įvertinimo tvarka 2022-02-21 10:18:02 215.92 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 126.75 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-02-21 10:18:02 346.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-03-02 13:01:11 236.55 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2022-03-02 13:11:59 38.68 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:25 3.58 MB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2018-2022 metų strateginis planas 2021-10-19 10:25:59 840.03 KB
Ugdymo planas 2021-2023 m. 2021-12-02 15:09:03 297.16 KB
Vilniaus ,,Santaros” gimnazijos 2021 metų gimnazijos veiklos planas 2021-10-19 10:25:59 438.99 KB
Ugdymo plano 2021-2023 m.m. keitimas 2021-12-02 15:10:38 282.86 KB
Vilniaus Santaros gimnazijos veiklos planas 2021 m. 2021-10-19 10:25:59 438.99 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-12-02 15:21:38 48.09 KB
Vilniaus “Santaros” gimnazijos darbo režimas 2021-2022 m.m. 2021-12-02 15:10:57 388.62 KB
Gimnazijos vadovo 2020 m. veiklos ataskaita 2021-10-19 10:25:59 1.82 MB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio planas 2021-10-02 21:30:39 778 KB
Spalio mėnesio planas 2021-10-02 21:30:39 515.56 KB
Lapkričio mėnesio planas 25.14 KB
Gruodžio mėnesio planas 31.71 KB
Sausio mėnesio planas 156.36 KB
Vasario mėnesio planas 29.28 KB
Kovo mėnesio planas 2022-03-04 15:56:19 27.9 KB
Balandžio mėnesio planas 29.32 KB
Gegužės mėnesio planas 28.88 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 33.03 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2022-03-28 12:08:14 5.45 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime 2021-11-18 08:50:44 14.06 KB
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2021-12-02 15:27:35 118.82 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2021-12-02 15:29:20 193.26 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 18.6 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 2022-02-21 10:18:02 136.17 KB
VGK darbo reglamentas 2022-02-21 10:18:02 216.37 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita 2020 m. 2022-05-19 14:29:05 135.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 2022-05-19 14:29:05 395.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 2022-05-19 14:29:05 727.9 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo 2019-2020 m. m. ataskaita 2022-05-19 14:29:05 162.56 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų ataskaita 2021 m. 2022-05-19 14:29:05 142.02 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2022-05-19 14:29:05 1 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-12-02 15:21:38 48.09 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-02-21 10:18:02 10.7 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-21 10:18:02 2.98 MB
Planuojamų pirkimų planas 2022-01-26 08:58:34 16.49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 211.59 KB
Mokinių tarybos nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2022-02-17 12:42:32 107.27 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą koronoviruso plitimo prevencijos tikslu 2021-06-30 17:07:44 589.47 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-06-30 17:07:45 1.26 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:25 3.58 MB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Tėvų forumas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-02-17 12:42:32 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-02-17 12:42:32 191.7 KB
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-12-02 15:19:12 473.56 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos pristatymas 2021-12-02 15:19:29 23.01 MB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos, taikančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo modelis 2021-12-02 15:16:12 1.01 MB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 126.75 KB
2021 m. renginių planas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos jubiliejus 100 metų 213.97 KB
Dokumentai rusų kalba Atnaujinta Dydis
Jeigu jūsų vaikas yra pirmokas 2021-07-13 11:12:01 307.72 KB
Jeigu jūsų vaikas yra penktokas 2021-07-13 11:12:01 428.53 KB
Kaip padėti vaikui mokytis 2021-07-13 11:12:01 225.61 KB
Ką daryti sužinojus apie patyčias 2021-07-13 11:12:02 252.86 KB
Sekstingas. Sekstingo pavojai 2021-07-13 11:12:03 385.09 KB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-02-21 10:18:02 346.05 KB
Bendradarbiavimo su tėvais modelis 2021-07-13 11:19:10 472.32 KB
Prašymas dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo 2021-12-02 15:27:35 118.82 KB
Prašymas dėl vaiko atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų 2021-12-02 15:29:20 193.26 KB
Internetu naudokimės saugiai 2021-07-13 11:19:12 156.49 KB
Laiškas tėvams 2021-07-13 11:19:12 139.1 KB
Parsisiųsti 2021-07-13 11:19:13 139.1 KB
Vaikai seka tevų pavyzdžiu 2021-07-13 11:19:14 2.3 MB
Informacija tėvams kur kreiptis pagalbos Vilniaus mieste, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus 2021-07-13 11:19:14 232.07 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos aprašo papildymo 1 2021-09-04 11:01:29 135.45 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-02-21 10:18:02 193.8 KB
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-09-04 11:01:29 136.24 KB
Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2021-09-04 11:01:29 12.49 KB
Dėl kaukių dėvejimo 2021-09-04 11:01:29 210.91 KB
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos 2021-09-04 11:01:29 12.35 KB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2021-09-04 11:01:29 6.64 MB
Rekomendacijos mokiniams 2021-09-04 11:01:29 1.99 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 1 2021-09-04 11:01:29 272.41 KB