Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 6.37 MB
Mokytojų metodinės tarybos veiklos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 148.22 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 132.33 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 100 KB
Tvarkos
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 38.68 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 193.8 KB
Mokinių elgesio tvarka 2022-10-07 14:55:15 475.19 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 550.27 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022-10-07 14:55:15 607.81 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2022-10-07 14:55:15 346.05 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 187.75 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2022-10-07 14:55:15 187.75 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2022-10-17 15:01:22 141.3 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2022-10-07 14:55:15 10.7 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-10-12 11:38:48 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-10-07 14:55:15 236.55 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2022-10-07 14:55:15 509.58 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus "Santaros" gimnazijos tvarka 166.09 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB