Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus "Santaros" gimnazijos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 6.37 MB
Mokytojų metodinės tarybos veiklos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 148.22 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2022-12-01 14:20:17 132.33 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos tėvų forumo nuostatai 2022-12-01 14:20:17 275.94 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai 2022-12-01 14:20:17 191.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 100 KB
Tvarkos
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 2024-01-16 13:44:23 38.68 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 193.8 KB
Mokinių elgesio tvarka 2024-01-16 13:44:23 475.19 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-01-26 13:22:49 348.37 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2024-01-16 13:44:23 163.57 KB
Mokinių pamokų ar kitų ugdymo proceso užsiėmimų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 309.51 KB
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje registravimo tvarka 2024-01-16 13:44:23 149.48 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pamokų ar ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka 2024-01-16 13:44:23 346.05 KB
Mokinių ekskursijų, edukacinių išvykų, žygių organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 176.03 KB
Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 151.05 KB
Gimnazijos mokinio vidurinio ugdymo individualaus mokymosi plano sudarymo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 271.92 KB
Mokinių atleidimo nuo dalies dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 199.23 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 255.74 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 186.52 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 187.75 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2024-01-16 13:44:23 187.75 KB
VGK darbo tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 141.3 KB
Viešųjų pirkimų tvarka 2024-01-16 13:44:23 10.7 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 126.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-16 13:44:23 236.55 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-01-16 13:44:23 509.58 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus "Santaros" gimnazijos tvarka 2024-01-16 13:44:23 166.09 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-10-18 13:51:29 218.94 KB
Gimnazijos mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:16 5.95 MB
Gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-02 15:23:09 3.14 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 253.3 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 150.71 KB