Spektaklis anglų kalba

  • Paskelbė : Natalija Solden
  • Paskelbta: 2022-11-10
  • Kategorija: Aktualijos

Ne dažnai  pasitaiko proga teatre žiūrėti spektaklį anglų kalba . Be to, tai buvo Č. Dikenso pjesė ,,Kalėdų giesmė''.  Žiūrovams -  7 ir 9 klasių mokiniams ir jų  anglų kalbos mokytojoms  L. Miloš ir T. Bruskinai -  labai patiko pasirodymas. Svarbu tai, kad mokiniai prieš  spektaklį sužinojo apie rašytoją ir jo kūrybą, o pažiūrėję  turėjo užrašyti savo įspūdžius. Mokiniams  buvo leista tai daryti bet kuria kalba – rusų, lietuvių ar anglų – tai puikus integravimo  būdas. Daugelis mokinių sakė, kad norėtų daugiau  tokių renginių, kai kurie  panoro  perskaityti šią knygą. Taigi,  galima teigti, kad  apsilankymas teatre buvo sėkmingas.

***

Kai kurie mokinių įspūdžiai:

Today I went to the theatre with my class for a performance . Going there, I didn't know that such a wonderful performance was waiting for me. Almost all the action takes place in Mr. Scrooge's dream. He sees his past and possible future. After he wakes up, realizing that money will not help him in any way and will not make him happy, he begins to help people and feels happy about it. I really liked the live performance of the actors and especially their wonderful voices when they sang. I want to say that this performance has taught us that we should appreciate ourselves and the people who surround us.


Šiandien su savo klase buvau teatre . Eidama ten nežinojau, kad manęs laukia toks nuostabus pasirodymas. Beveik visas veiksmas vyksta pono Scrooge sapne. Jis mato savo praeitį ir galimą ateitį. Pabudęs supranta, kad pinigai  nepadarys jo laimingo, todėl  nusprendžia padėti žmonėms ir jaučiasi dėl to laimingas. Man labai patiko gyvas aktorių pasirodymas ir ypač nuostabus jų balsas, kai jie dainavo. Noriu pasakyti, kad šis spektaklis mus išmokė, kad turėtume vertinti save ir mus supančius žmones.

(MN, 9c)

***

Reflection

Today my group- mates and I visited the theatre. We were at the Charles Dickens' play “Christmas Carol”. It was amazing. I like the acting, songs, especially the fact that the actors sang live. Also, it is very good that the play was in English, because it is the original language. Furthermore, I have improved my listening skills thanks to the performance. All things considered, I really enjoyed the play, and my love for theatre came back. Now, I am waiting for them in spring.

 

Refleksija

Šiandien aš su savo bendraklasiais  buvau teatre. Mes žiūrėjome Čarlzo Dikenso spektaklį ,,Kalėdų giesmė”. Tai buvo nuostabu. Man patiko aktorių vaidinimas, ypač gyvas dainavimas. Dar labai gerai, kad spektaklis buvo anglų kalba, todėl kad tai yra pasakos originali kalba. Žiūrėdamas spektaklį  aš pagerinau savo klausymo įgūdžius. Noriu pasakyti, kad man labai patiko šis spektaklis, ir mano meilė teatrui grižo. Dabar aš laukiu jų pavasarį.

(OB, 9c)

***

Today me and my classmates went to the theatre to watch Charles Dicken’s work “A Christmas Carol”. Firstly, it wasn’t really interesting to me because I don’t like stories about bad and evil people. But after a few minutes, I started realizing that the main character is just really lonely and he just wants to have a family and friends. I enjoyed the ending of this story and I would gladly read a book.

Mano atsiliepimas apie ''A Christmas Carol'')

Šiandien aš ir mano bendraklasiai ėjome į teatrą  žiūrėti Č. Dickenso ,,Kalėdų giesmės".  Iš pradžių man buvo nelabai įdomu, nes aš nelabai mėgstu istorijas apie blogus žmones. Bet po kelių minučių pradėjau suprasti, kad pagrindinis veikėjas yra vienišas ir jis tiesiog nori turėti šeimą ir draugų. Man patiko šios istorijos pabaiga ir iš tikrųjų norėčiau perskaityti knygą.

(VG, 9c)

***

Overall I quite enjoyed the show and there are multiple reasons why. One of the biggest of them is that the actors were really charismatic and I could tell that they were enjoying every second of their play. The dialogues or monologues, including the jokes, felt really natural.  The second reason is their speech and vocabulary. It reminded me of more complex words that I forgot during the holidays. I can safely say that the actors truly deserve a bigger amount of money for their performance.

(IS, 9c)

 *** 

Spektaklis man labai patiko. Aktoriai savo vaidmenis atliko profesionaliai, todėl kartais pamiršdavau, kad jie yra aktoriai. Dekoracijos ir kostiumai buvo  labai įdomūs ir spalvingi. Spektaklyje išsaugota pačios Dickenso istorijos atmosfera. 

I really liked the performance. The actors performed their roles professionally, so sometimes I forgot that they were actors. The scenery and costumes are very interesting and colorful. The play preserves the atmosphere of Dickens's own story. 

(EC, 9c)

*** 

I really enjoyed the wonderful plot, amazing acting of the professional actors. I also want to thank the
director, playwright and the other people who weren't on the stage for doing their best to make this play better. I am so excited that I visited this
theatre today and I hope that  I will visit this wonderful place in the future again!

 (KŽ, 9c)

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos