Dokumentai
Failai Atnaujinta Dydis
Susitikimas lapkričio mėnesį 2021-10-15 11:28:56 187.14 KB
Pamoka su partneriai iš Portugalijos ir Graikijos gruodžio mėn. 2021-10-15 11:29:20 132.2 KB
Susitikimas Valensijoje, Ispanija 2021-10-15 11:29:47 119.37 KB
Susitikimas Vilniuje 2021-10-15 11:30:10 151.42 KB
Viešnagė Portugalijoje Olhao mieste 2021-10-15 11:30:30 299.25 KB
Pirmasis projekto susitikimas Lietuvoje. Vilnius. 2021-10-15 11:32:57 116.41 KB
Antrasis projekto susitikimas Portugalijoje, Madeira.  2021-10-15 11:33:22 142.03 KB
Trečiasis projekto susitikimas Vengrijoje. Budapeštas. 2021-10-15 11:33:43 156.64 KB
Ketvirtasis projekto susitikimas Prancūzijoje, Rejunjonas. 2021-10-15 11:34:05 841.16 KB
Penktasis projekto susitikimas Ispanijoje. 2021-10-15 11:34:29 142.82 KB
Darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis 282.58 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2021-10-19 10:40:19 132.8 KB
Įsakymas dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 79.61 KB
Informacija dėl brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymų 2021 - 2022 m.m. 2021-10-06 14:11:09 0.96 MB
Pagalba mokiniams, turintiems žinių spragų 1-4 kl. 2021-2022 m.m. 2021-11-18 16:08:06 451.65 KB
Erazmus + projekto dalyviai Belgijoje 569.66 KB
Pasiruošimas egzaminams 10, 12 kl. 2021 - 2022 m.m. 2021-11-18 16:11:27 431.71 KB
Pagalba mokiniams 5-12 kl. 2021 - 2022 m.m. 2021-11-18 16:09:58 1.21 MB
Darbas su gabiais mokiniais 2021 - 2022 m.m. 2021-11-18 16:09:00 363.11 KB
Prezentacija 79.95 MB
2021–2022 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 125.33 KB
Darbo užmokestis 2021 m. 284 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 201.75 KB
1 Priedas. Prašymas dalyvauti vertinime 13.12 KB
Registracija į Vilniaus mokyklas 2022-03-02 14:21:19 354.38 KB
Mokinių priėmimo komisijos sudėtis 13.59 KB
Egzaminų centrai 106.15 KB
Ataskaita už 2020 m. 2022-03-17 22:00:35 14.81 KB
Ataskaita už 2021 m. 14.34 KB
Ataskaita už gimnazijos 100 – mečiui paminėti gautas lėšas 13.17 KB
Atnaujinta priėmimo mokytis „Santaros“ gimnazijoje tvarka 203.52 KB
Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą 2022-03-25 14:21:32 454.35 KB
Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą (rusų kalba) 2022-03-25 14:17:55 392.31 KB
Kur laikomi brandos egzaminai 30.07 KB
Darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis 303.76 KB
MEPA 2021- 2022 m.m. 615.49 KB
Karjeros savaitės renginiai 2022-05-09 10:01:16 28.95 KB
Karjeros savaitė 140.39 KB
Ugdymo veiklos organizavimas 401.51 KB
Kviečiamųjų sąrašai 2022-05-27 14:17:56 27.88 KB
Gimnazijos tradiciniai renginiai 17.68 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 139.82 KB
Antrasis projekto susitikimas Graikijoje 2022-06-21 14:41:10 2.33 MB
1-8 klasių mokinių pasiekimai 2022 m.m. 483.46 KB
Darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis 2022-07-04 12:56:05 296.76 KB
9-10 kl. mokinių pasiekimai 2021-2022 m.m. 252.43 KB
Skaityti vasara 16.19 KB
11-12 kl. mokinių pasiekimai 2021-2022 m.m. 398.97 KB
Papildoma literatūra skaitymui 15.62 KB
4,6,8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2021-2022 m.m. rezultatai 131.98 KB
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 536.93 KB
2022–2023 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 136.24 KB
VBE rezultatai 956.34 KB
VBE rezultatų lyginamoji analizė 1.17 MB
Pagalba mokiniams 1-4 kl. 2022_2023 m.m. 105.06 KB
Pagalba mokiniams 5-12 kl. 2022-2023 m.m. 146.93 KB
Pasiruošimas egzaminams 2022-2023 m.m. 114.32 KB
Mokinių maitinimas1
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-02 19:43:09 476.98 KB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-12-02 19:43:09 31.31 KB
Atsiskaitymo už maitinimą tvarka 2021-12-02 19:43:09 13.26 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2021-12-02 19:43:09 28.41 KB
Vilniaus Santaros gimnazijos 6-10 metų vaikų valgiaraštis 2021-12-02 19:43:09 2.4 MB
Vilniaus Santaros gimnazijos 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 2021-12-02 19:43:09 2.85 MB